44416  

việc làm ky su tu dong hoa

  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Tự Động Hóa

CONG TY TNHH CONG NGHE TU DONG DAI NAM - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Cong ty TNHH Dien tu UMC Viet Nam - Hải Dương

Kỹ Sư Điều Khiển - Tự Động Hóa

Việt Nam

Kỹ Sư Phát Triển Kinh Doanh( Nghành Điện-tự Động Hóa)

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Phát Triển Kinh Doanh( Nghành Điện-tự Động Hóa)

Cong ty co phan He thong cong nghiep A Long - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tự Động Hóa (Automation Engineer)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Tự Động Hóa (Automation Engineer)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Phát Triển Kinh Doanh (Lĩnh Vực Điện - Tự Động Hóa)

Hà Nội

Kỹ sư điện, điện tử, tự động hóa

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kinh Doanh Ngành Cơ Khí Chế Tạo, Tự Động Hóa

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Hà Nội

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Hà Nội - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện - Điện Tử - Tự Động Hóa

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Hải Dương

2 Kỹ Sư Tự Động Hóa

Hải Dương

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Hà Nội

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa (nam) - 1 Người

Tp Hồ Chí Minh

Sales Engineer ( Kỹ Sư Kinh Doanh Lĩnh Vực Cơ Khí, Điện, Tự Động Hóa)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Tự Động Hóa (phòng Kỹ Thuật Dự Án)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>