58647  

việc làm ky su tu dong hoa

  

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Tự Động Hóa

Cong ty TNHH Ky thuat Tu dong E.T.E.C - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Tự Động Hóa

CONG TY TNHH CONG NGHE TU DONG DAI NAM - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tự Động Hóa

CTY TNHH TM DV KY THUAT QUYET THANG - Việt Nam

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện, Nhiệt Lạnh, Tự Động Hóa

Cty CP Ky Nghe Toan Cau - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Tự Động Hóa

Cong ty Co phan Dau tu & Cong nghe DUC - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Tự Động Hóa

Cong ty Co phan Dau tu & Cong nghe DUC - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện (Tự Động Hóa/Điện Tử)

Cong Ty Co Phan Nhua Rang Dong - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện (Tự Động Hóa/Điện Tử)

Cong Ty Co Phan Nhua Rang Dong - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện - Điện Tử - Tự Động Hóa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tự Động Hóa (Automation Engineer)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Hà Nội

Kỹ Sư Tự Động Hóa - Điều Khiển

Hà Nội

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa

Tieng Viet - An Giang - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Hà Nội

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa

Tieng Viet - Đồng Nai

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa

Đồng Nai

Kỹ Sư Điện Tử, Điện Tự Động Hóa

Hà Nội

Kỹ Sư Điện Tử, Tự Động Hóa

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>