12  

việc làm ky su thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thực phẩm/DV ăn uống - Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm

Cong Ty TNHH Huynh Gia Huynh De - Đồng Tháp

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Đồng Tháp

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Vùng Nuôi (nam)

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Vinh Hoan - Đồng Tháp - 5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Vùng Nuôi

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Vinh Hoan - Đồng Tháp - 5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Tại Cao Lãnh

Cao Lãnh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đồng Tháp

Giám Sát Bán Hàng

Đồng Tháp - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế Toán Bán Hàng, Công Nợ

Cao Lãnh

Kế Toán Ngân Hàng Kiêm Thủ Quỹ

Cao Lãnh

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Đồng Tháp

Đồng Tháp

NHÂN VIÊN QC

Đồng Tháp

Trình Dược Viên Tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng