18  

việc làm ky su thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng kỹ thuật thủy sản

Long An - Đồng Tháp

Đại Diện Thương Mại Thức Ăn Thủy Sản

Đồng Tháp

Đại Diện Thương Mại Thức Ăn Thủy Sản

Đồng Tháp

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên An Toàn Lao Động

VPDD tai Thanh pho Ho Chi Minh, CONG TY TNHH - Đồng Tháp

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Đồng Tháp - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Đồng Tháp - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thống kê Nhà máy/vùng nuôi

Cong ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Giám Sát Kinh Doanh

Đồng Tháp

Giám Sát Kinh Doanh

Đồng Tháp

Nhân Viên Bán Hàng Cao Cấp

Đồng Tháp

Kinh doanh - [Pepsi] Nhân Viên Kinh Doanh_ Đồng Tháp (Cao Lãnh, Tam Nông)

CONG TY TNHH ACACY - Cao Lãnh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Đồng Tháp

Nhân Viên Pháp Lý

Đồng Tháp

Giám Sát Bảo Trì

Đồng Tháp

Supervisor

Đồng Tháp

Supervisor

Đồng Tháp

Giám Sát Bảo Trì

Đồng Tháp

Nhân Viên Pháp Lý

Đồng Tháp