6  

việc làm ky su thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

nhân viên kinh doanh thuốc thú y- thủy sản

Đồng Tháp - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy - Thức Ăn Thủy Sản

Đồng Tháp

Nhân Viên Vận Hành Máy - Thức Ăn Thủy Sản

Đồng Tháp

Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

CTY TNHH THIE'T BỊ CONG NGHIẸP GSI VIẸT NAM - Cao Lãnh

Nhân Viên Điều Hành Sản Xuất

Đồng Tháp

Quản Lý Bảo Dưỡng

Cao Lãnh - Bắc Ninh