Việc làm ky su thuy san tại Đồng Tháp

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 15 trong 15 việc làm  

Giám Đốc Sản Xuất Ngành Chế Biến Thủy Sản

Đồng Tháp

Trưởng Vùng Kinh Doanh Thủy Sản, Gia Súc Gia Cầm

Đồng Tháp - Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thủy Sản

Đồng Tháp

Kỹ Sư Sản Xuâ't / Production Engineers

Tieng Viet - Đồng Tháp

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Đồng Tháp

Nhân viên thống kê Nhà máy/vùng nuôi

Cong ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Nhân Viên Kinh Doanh

Đồng Tháp

Bảo Vệ Nhà Máy

Đồng Tháp - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy Gạo

Đồng Tháp

Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Sadec (Làm Việc Tại Đồng Tháp)

Tieng Viet - Đồng Tháp - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Gia'm Sa't Bảo Trì (Maintenance Supervisor)

Tieng Viet - Đồng Tháp - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT

Tieng Viet - Đồng Tháp

Giám Đốc Nhà Máy Gạo

Đồng Tháp

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Phụ Kho Cao Lãnh

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI PHU THAI CAN THO - Cao Lãnh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Thủ Kho Cao Lãnh

CONG TY CO PHAN PHAN PHOI PHU THAI CAN THO - Cao Lãnh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng