13  

việc làm ky su thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Sản Xuất (production Engineers)

Tp Hồ Chí Minh - Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật Vùng Nuôi

Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật Vùng Nuôi

Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật - Cơ Khí

Đồng Tháp

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Đồng Tháp

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Đồng Tháp

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Đồng Tháp

Nhân Viên Điều Hành Sản Xuất

Đồng Tháp

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bvtv

Đồng Tháp - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Đồng Tháp

Giám Sát Điện, Lò Hơi, Xử Lý Nước (Supervisor)

Tp Hồ Chí Minh - Đồng Tháp

Nhân Viên QC

Đồng Tháp

Cỏ May: 01 trưởng vùng, 10 đại diện TM

Việt Linh - Đồng Tháp - 15.000.000₫ một tháng