13  

việc làm ky su thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư xây dựng cầu đường 27

Cong ty CP Xay dung Thang Long - Đồng Tháp - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật Vùng Nuôi

Đồng Tháp

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Cong Ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Đồng Tháp

Nhân Viên Điều Hành Sản Xuất

Đồng Tháp

QA Specialist

HR Strategy - Đồng Tháp - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Vĩnh Long - Đồng Tháp

Nhân Viên QC

Đồng Tháp

QA Specialist

HR Strategy - Đồng Tháp - 10.000.000₫ một tháng

QA Specialist

Đồng Tháp - 1.000 $ một tháng

QA Specialist

Đồng Tháp - 800-1.000 $ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Sa Đéc - Đồng Tháp

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Đồng Tháp