21  

việc làm ky su thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng kỹ thuật thủy sản

Long An - Đồng Tháp

Trưởng Vùng Kinh Doanh Thủy Sản, Gia Súc Gia Cầm

Đồng Tháp - Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thủy Sản

Đồng Tháp

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thủy Sản

Đồng Tháp

Trưởng Vùng Kinh Doanh Thủy Sản Cá Da Trơn

Đồng Tháp - Đông Nam Bộ

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên An Toàn Lao Động

VPDD tai Thanh pho Ho Chi Minh, CONG TY TNHH - Đồng Tháp

Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

CTY TNHH THIE'T BỊ CONG NGHIẸP GSI VIẸT NAM - Cao Lãnh

Kỹ Sư Điện Lạnh

Đồng Tháp

Kỹ Sư Điện Lạnh

Đồng Tháp

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Đồng Tháp - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Đồng Tháp

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật Thị Trường

Đồng Tháp

Nhân viên thống kê Nhà máy/vùng nuôi

Cong ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Nhân Viên Pháp Lý

Đồng Tháp

Giám Sát Bảo Trì

Đồng Tháp

Nhân Viên IT

Đồng Tháp

Giám Sát Bảo Trì

Đồng Tháp

Supervisor

Đồng Tháp

Supervisor

Đồng Tháp

trang:     1 | 2    >>