11  

việc làm ky su thuy san tại Đồng Tháp

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

CTy TNHH Thie't Bị Cong Nghiẹp GSI Viẹt Nam - Cao Lãnh - 8.000.000₫ một tháng

Cán bộ kỹ thuật công trình giao thông 18

Cong ty co phan Xay dung Thang Long - Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật - Technician

Vĩnh Long - Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật - Technician

Vĩnh Long - Đồng Tháp

Nhân Viên Kỹ Thuật

Behn Meyer VietNam - Vĩnh Long - Đồng Tháp

Nhân viên lái xe - lái máy 18

Cong ty co phan Xay dung Thang Long - Đồng Tháp

Nhân viên hành chính văn phòng Đồng Tháp

TNHH Giai Phap Thuong Mai Viet cat - Đồng Tháp - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên đăng tin tại nhà

TNHH Giai Phap Thuong Mai Viet cat - Đồng Tháp - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy Gạo

Cong ty TNHH tu van va tuyen dung Hoan My - Đồng Tháp - 15.000.000₫ một tháng

Trợ lý an ninh 30

Cong ty TNHH Wilmar Agro Viet Nam - Wilmar, AR - Đồng Tháp

Giám đốc nhà máy gạo 28

Cong ty TNHH tu van va tuyen dung Hoan My - Đồng Tháp - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng