Việc làm ky su thuy san tại Đồng Tháp

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 15 trong 15 việc làm  

Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Khẩu Thủy Sản

Đồng Tháp

Giám Đốc Kinh Doanh Xuất Khẩu Thủy Sản

Đồng Tháp

Giám Đốc Sản Xuất Ngành Chế Biến Thủy Sản

Đồng Tháp

Kỹ Sư Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp

CTY TNHH THIE'T BỊ CONG NGHIẸP GSI VIẸT NAM - Cao Lãnh - 10.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc (Nhà Máy Sản Xuất Thức Ăn Thủy Sản)

Đồng Tháp

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Thức Ăn Thủy Sản

Đồng Tháp - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bảo Trì (Nhà Máy Thức Ăn Thủy Sản)

Đồng Tháp

Nhân Viên Bảo Trì (Thức Ăn Thủy Sản)

Đồng Tháp - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên thống kê Nhà máy/vùng nuôi

Cong ty TNHH Thuy San Phat Tien - Cao Lãnh

Nhân Viên Kiểm Nghiệm Hóa Lý Nhân Viên Kiểm Nghiệm Hóa Lý

Đồng Tháp

unilever] Nhân Viên Trưng Bày Tại Hồng Ngự- Đồng Tháp

Đồng Tháp - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Đồng Tháp

unilever] Nhân Viên Trưng Bày Tại Tháp Mười - Đồng Tháp

Đồng Tháp - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

unilever] Nhân Viên Trưng Bày Tại Hồng Ngự - Đồng Tháp

Đồng Tháp - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Nghiệm Hóa Lý Nhân Viên Kiểm Nghiệm Hóa Lý

Đồng Tháp

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm ky su thuy san tại Đồng Tháp
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.