97  

việc làm ky su thuy loi tại Bắc Trung Bộ

  

Tuyển Dụng:2 Kỹ Sư Giao Thông,2 Kỹ Sư Thủy Lợi

Hà Tĩnh

Cần Tuyển Dụng: 2 Kỹ Sư Giao Thông,2 Kỹ Sư Thủy Lợi

Hà Tĩnh - Vinh

Kỹ Sư Thủy Lợi

Cong ty co phan xay dung so 3 Ha Tinh - Hà Tĩnh

Tuyển kỹ sư thiết kế giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật

Nghệ An

Tuyển dụng " Kiên trúc sư, Kỹ sư thủy lợi, KS Giao thông"

Hà Tĩnh - Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thủy lợi

Huế

Kỹ Sư Thủy Lợi

Vinh - Đồng Nai

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Kĩ Sư Biết Tiếng Trung

Cong ty Co phan Khai Thac Dau tu Phu Doanh - Hà Tĩnh

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Giám Đốc Ban Điều Hành Công Trình Thủy Điện Tại Thanh Hóa

Cong Ty CP Dau Tu Phat Trien Do Thi Va - Thanh Hóa

Chỉ Huy Trưởng CT Thủy Điện Tại Thanh Hóa

Thụy Điển - Thanh Hóa

Chỉ Huy Trưởng CT Thủy Điện Tại Thanh Hóa

Cong Ty CP Dau Tu Phat Trien Do Thi Va - Thanh Hóa

Kỹ sư cơ ký động lực, máy công trình 09

Cong ty CP Licogi16 - Nghệ An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác hầm lò - mỏ lộ thiên 08

Cong ty CP khoang san Ha An - Nghệ An

Kỹ sư khai thác hầm lò và mỏ lộ thiên 08

Cong ty CP khoang san Ha An - Nghệ An

Tuyển Kiến trúc sư,Kỹ sư, Kế toán

Hà Tĩnh - Đông Hà

Tuyển Kỹ Sư Giao Thông + Xây Dựng

Nghệ An

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Cầu Đường

Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Thanh Binh - Quảng Bình

Kỹ sư khai thác hầm lò và mỏ lộ thiên 04

Cong ty CP khoang san Ha An - Nghệ An

trang:     1 | 2 | 3    >>