225  

việc làm ky su thuy loi tại Bắc Trung Bộ

  

Kỹ Sư Công Trình Thủy Lợi

Nghệ An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp 02 Kỹ sư GIAO THÔNG hoặc THỦY LỢI

Vinh

Tuyển kỹ sư giao thông, Thủy lợi

Tong cong ty BDS Dong A - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thủy Lợi

Hà Tĩnh

Kỹ Sư Thủy Lợi

Hà Tĩnh

Kỹ sư thủy lợi

Tong cong ty co phan Thanh Trung - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Trình Thủy Lợi

Thanh Hóa

Kỹ Sư Thủy Lợi

Hà Tĩnh

Kỹ sư thủy lợi

Cong ty CP xay dung va thuong mai Phong Cach - Hà Tĩnh

Kỹ sư công trình thuỷ lơi, kỹ sư giao thông

Tong cong ty co phan Thanh Trung - Thanh Hóa

Kỹ sư công trình thủy lợi

Tong cong ty co phan Thanh Trung - Thanh Hóa

Kỹ sư xây dựng thủy lợi

Cong ty CP Licogi 16 - Hà Tĩnh

Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư cầu đường, Kỹ sư thủy lợi ngành công trình

Xi nghiep Song Da 27.6 Cong ty CP Song Da - Hà Tĩnh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thủy lợi

Cong ty CP tap doan xay dung Thang Long - Thanh Hóa

Kỹ sư thủy lợi - Giám sát trưởng

Cong ty Co phan Tu van va xay dung A - Hà Tĩnh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cầu Đường, Thủy Lợi

Vinh

Kỹ Sư Cầu Đường, Thủy Lợi

Vinh

Kỹ Sư Thủy Lợi

Thanh Hóa

kỹ sư xây dựng thuỷ lợi

cong ty co phan phat trien hai giang group - Quảng Trị

trang:     1 | 2 | 3    >>