109  

việc làm ky su thuy loi tại Bắc Trung Bộ

  

Tuyển kỹ sư thuỷ lợi

Huế

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Cong Ty CP Dau Tu Phat Trien Do Thi Va - Hà Nội - Thanh Hóa

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Trắc Địa

Cong ty CP DT XD TM & Cong nghe Ha - Nghệ An

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Đội Trưởng, Đội Phó Thuỷ Lợi

Lào Cai - Thanh Hóa

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Lái Xe

CONG TY CP DUOC PHAM NOVA - Vinh - 8.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Thủy Sản (Khu Vực Miền Trung)

Cong ty TNHH Phat Trien Cong nghe Moi Truong Gia - Huế

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Sát Ngành Hàng Thủy Hải Sản (Metro Nha Trang)

Cong ty TNHH Metro Cash & Carry Viet Nam - Vinh

Kỹ sư hóa

Cong ty TNHH che bien phu pham thuy san XURI - Nghệ An

Tuyển kỹ sư kỹ thuật công trường

Vinh

Kỹ sư xây dựng

Cong ty CP Ha Do 23 - Nghệ An - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng

Cong ty CP khoang san Ha An - Nghệ An

Cần tuyển gấp kỹ sư xây dựng cầu đường và các chuyên nghành khác

Nghệ An - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thiết kế công trình xây dựng, công trình điện

Cong ty CP tu van va XD Sao Viet - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nổ Mìn

Thanh Hóa

Kỹ Sư Cơ Khí

Thanh Hóa - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dưng

Cong Ty Co Phan Duc Manh - Vinh

Kỹ sư an toàn lao động

Cong ty CP Dau tu phat trien Do thi va - Thanh Hóa

Kỹ Sư Cơ Khí

Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cầu Đường

Vinh - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>