66072  

việc làm ky su mo

  

Kỹ Sư Mỏ Vàng Sa Khoáng

Bắc Ninh

Kỹ sư khai thác mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư khai thác mỏ

CONG TY TNHH DA HOA AN 1 - Đồng Nai - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Bắc Giang

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Lộ Thiên

Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác điều hành Mỏ

Cong ty Co phan Tap doan Dong Thien Phu - Bắc Kạn

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Việt Nam

Xây dựng - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Việt Nam

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Việt Nam

Kỹ Sư Giám Sát Mỏ

Quảng Bình

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Vàng Sa Khoáng

Quảng Nam

Kỹ sư khai thác mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Quảng Nam

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Vàng

Quảng Nam

Kỹ sư thiết kế, mô phỏng Cơ Khí

CONG TY TNHH HLS VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG, KỸ SƯ MỎ �

Tuy Hòa

Kỹ sư kinh tế mỏ

Hà Nội

Kỹ Sư Chuyên Ngành Cơ Điện Mỏ

Hà Đông

trang:     1 | 2 | 3    >>