155374  

việc làm ky su mo

  

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Co Phan Du Lich Ha Noi - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Mỏ

Hải Dương

Kỹ Sư Mỏ 22

Cong Ty Xi Mang Phuc Son - Hải Dương

Kỹ Sư Mỏ

Cong Ty Xi Mang Phuc Son - Hải Dương

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Hà Giang

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ 17

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Moi Truong Hieu Anh - Cao Bằng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Moi Truong Hieu Anh - Thái Nguyên

Kỹ sư khai thác mỏ 10

Cong ty co phan khoang san Ha An - Hà Nội

Tuyển Kỹ sư khai thác mỏ và Kế toán tiền lương

Hà Nội - 3.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên làm lương và Kỹ sư khai thác mỏ

Hà Nội - 3.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Hà Nội

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Hà Đông - Hà Nội

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Mỏ

CONG TY CP TAP DOAN KHOANG SAN A CUONG - Bắc Giang

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Hà Nội

Kỹ sư chế tạo máy khai thác mỏ

Cong ty TNHH Victory Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ký sư chế tạo máy khai thác mỏ

Cong ty TNHH Victory Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Mỏ

Hà Nội

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty TNHH Dau tu xay dung va TM Phuong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cần tuyển Kỹ sư Khai thác mỏ

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>