68945  

việc làm ky su mo

  

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Vàng Sa Khoáng

Bắc Ninh

Kỹ sư khai thác mỏ 28

Cong ty co phan Tu van Tai Nguyen va Moi - Hà Nội

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác mỏ 06

Tap Doan Dong Nam A - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Sữa Chữa Mô Tơ

Bình Phước

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Lộ Thiên (Tiếng Anh)

Việt Nam - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Lộ Thiên (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác mỏ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ Sư Mỏ Vàng Sa Khoáng

Bắc Ninh

Kỹ sư mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư khai thác điều hành Mỏ

Cong ty Co phan Tap doan Dong Thien Phu - Bắc Kạn

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Việt Nam

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Việt Nam

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Vàng Sa Khoáng

Quảng Nam

Kỹ sư khai thác mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Quảng Nam

Kỹ sư thiết kế, mô phỏng Cơ Khí

CONG TY TNHH HLS VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>