114497  

việc làm ky su mo

  

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty co phan tu van phat trien mo va - Hà Nội

Kỹ sư Máy và thiết bị mỏ

Vien Co khi Nang luong va Mo - Vinacomin - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Mỏ

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Bắc Giang

Kỹ Sư Công Nghệ Mỏ

Hà Nội

Kỹ Sư Mỏ

Bắc Giang

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Hà Nội

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Hà Nội

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Đồng Nai

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ - Trợ Lý Khai Thác Mỏ

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ/ Khoan Nổ Mìn

Hà Nội

Tuyển Kỹ Sư Khai Thác Mỏ/ Khoan Nổ Mìn

Hà Nội

Kỹ Sư Địa Chất - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Biên Hòa

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Yên Bái

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Hà Nội

Kỹ Sư Mô Phỏng Động Học

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Lạng Sơn

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Lộ Thiên

Lào Cai

Kỹ Sư Địa Chất Mỏ (main)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>