9725  

việc làm ky su khai thac

  

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty Cp khai thac che bien khoang san xuat - Thanh Hóa

Kỹ sư địa chất hoặc khai thác

Cong ty CP khai thac va che bien khoang san - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Rập Chuyên Về Giày Da

Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Hầm Lò

Nghệ An

Kỹ Sư Khai Thác Hầm Lò

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN HA AN - Việt Nam

Kỹ Sư Khai Thác, Quản Lý Mỏ

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong Ty Co Phan Dau Tu Khoang San Tay Bac - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ 12

Cong Ty Co Phan Dau Tu Khoang San Tay Bac - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ đá lộ thiên 05

Cong Ty Co Phan Khoang San Ninh Thuan - Ninh Thuận - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ đá lộ thiên

Cong Ty Co Phan Khoang San Ninh Thuan - Ninh Thuận - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ, giám đốc điều hành mỏ

Cong ty co phan dau tu va Xay dung Nam - Thanh Hóa

Kỹ Sư Khai Thác Dầu Khí

Hà Nội

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Khai Thác (Làm Việc Tại Đồng Nai)

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Đồng Nai

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Da' Ho'a An 1 - Đồng Nai

Kỹ sư khai thác hầm lò

Cong ty CP Khoang San Ha An - Nghệ An

Kỹ sư khai thác mỏ đá

Cong ty CP Khoang San Ha An - Nghệ An

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty Co phan Song Da 5 - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác đá và các sản phẩm đất sét

Cong ty TNHH ICA Viet Nam - Hà Nội

Kỹ sư khai thác

Cong ty CP Khoang san Hoa Phat - Yên Bái

Kỹ sư khai thác mỏ, giám đốc điều hành mỏ

Cong ty co phan Dau tu va Xay dung Nam - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>