7483  

việc làm ky su khai thac

  

Kỹ Sư Khai Thác Dầu Khí

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Địa Châ't

Bình Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ - Địa Châ't

Bình Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác hầm lò

Cong ty CP khoang san Ha An - Hà Nội

Kỹ Sư Lâm Nghiệp (ngành Khai Thác Chế Biến Và Ngành Lâm Sinh)

Hà Nội

Kỹ sư khai thác, vận hành hệ thống DNS quốc gia

Trung tam Internet Viet Nam - Việt Nam

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác hầm lò

Hà Nội

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư khai thác điều hành Mỏ

Cong ty Co phan Tap doan Dong Thien Phu - Bắc Kạn

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Việt Nam

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Việt Nam

Kỹ sư khai thác mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Quảng Nam

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Vàng Sa Khoáng

Quảng Nam

Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên

Huế

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty co phan xay lap va thuong mai Hoang - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Hà Nội

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Lộ Thiên

Vinh

trang:     1 | 2 | 3    >>