10035  

việc làm ky su khai thac

  

Kỹ sư địa chất hoặc khai thác

Cong ty CP khai thac va che bien khoang san - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty Cp khai thac che bien khoang san xuat - Thanh Hóa

Kỹ Sư Khai Thác Hầm Lò

Nghệ An

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Khai Thác (Làm Việc Tại Đồng Nai)

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Đồng Nai

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Da' Ho'a An 1 - Đồng Nai

Kỹ Sư Khai Thác Hầm Lò

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN HA AN - Việt Nam

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Lộ Thiên

Nghệ An

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Lộ Thiên

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN HA AN - Việt Nam

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Đồng Nai

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty Co phan Song Da 5 - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ đá

Cong ty CP Khoang San Ha An - Nghệ An

Kỹ sư khai thác hầm lò

Cong ty CP Khoang San Ha An - Nghệ An

Kỹ sư Khai thác Mỏ

Cong ty Co phan Dau tu Kinh doanh Khoang san - Phú Thọ

Kỹ sư khai thác mỏ hầm lò

Cong ty TNHH Thiec Ha An - Nghệ An

Kỹ sư khai thác

Cong ty CP Khoang san Hoa Phat - Yên Bái

Kỹ sư khai thác điều hành Mỏ

Cong ty co phan Tap doan Dong Thien Phu - Bắc Kạn

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty TNHH Bim Son - Thanh Hóa

Kỹ sư khai thác mỏ đá

Cong ty Lien doanh van tai hanh khach Bac Ha - Lạng Sơn

Kỹ sư khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

Cong ty TNHH ICA Viet Nam - Hà Nội

Kỹ sư Khai thác Mỏ

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>