7991  

việc làm ky su khai thac

  

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác hầm lò

Hà Nội

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác mỏ 06

Tap Doan Dong Nam A - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác khoáng sản 04

Cong ty CP tap doan Hoang Khang - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Lộ Thiên (Tiếng Anh)

Việt Nam - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Lộ Thiên (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác mỏ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác mỏ - kỹ thuật mỏ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư khai thác điều hành Mỏ

Cong ty Co phan Tap doan Dong Thien Phu - Bắc Kạn

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Việt Nam

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Việt Nam

Kỹ sư khai thác mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Quảng Nam

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Vàng Sa Khoáng

Quảng Nam

Kỹ sư cơ khí chế tạo, khai thác máy và thiết bị động lực

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ sư khai thác hầm lò - mỏ lộ thiên

Nghệ An

Kỹ sư khai thác hầm lò và mỏ lộ thiên

Nghệ An

trang:     1 | 2 | 3    >>