7722  

việc làm ky su khai thac

  

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Lộ Thiên (Tiếng Anh)

Việt Nam - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Lộ Thiên (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác mỏ - kỹ thuật mỏ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác mỏ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác hầm lò 15

Cong ty CP khoang san Ha An - Hà Nội

Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên 15

Cong ty CP khoang san Ha An - Thừa Thiên Huế

Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên - hầm lò 15

Cong ty CP khoang san Ha An - Hà Nội

Kỹ sư khai thác mỏ 16

Cong ty co phan xay lap va thuong mai Hoang - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác hầm lò

Cong ty CP khoang san Ha An - Hà Nội

Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên

Cong ty CP khoang san Ha An - Thừa Thiên Huế

Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên

Cong ty CP khoang san Ha An - Hà Nội

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư khai thác điều hành Mỏ

Cong ty Co phan Tap doan Dong Thien Phu - Bắc Kạn

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Việt Nam

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Việt Nam

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Vàng Sa Khoáng

Quảng Nam

Kỹ sư khai thác mỏ vàng sa khoáng

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Quảng Nam

Kỹ sư cơ khí chế tạo, khai thác máy và thiết bị động lực

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Khai Thác Dầu Khí

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>