11357  

việc làm ky su khai thac

  

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty Cp khai thac che bien khoang san xuat - Thanh Hóa

Kỹ sư địa chất hoặc khai thác

Cong ty CP khai thac va che bien khoang san - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Hà Nội

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Lộ Thiên

Lào Cai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Máy Tàu Thủy

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác hầm lò

Cong ty CP Khoang San Ha An - Nghệ An

Kỹ sư khai thác mỏ đá

Cong ty CP Khoang San Ha An - Nghệ An

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty Co phan Song Da 5 - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty TNHH Bim Son - Thanh Hóa

Kỹ sư địa chất, kỹ sư khai thác

Cong ty Ngoc Linh - Hà Nội

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty co phan khoang san Sai Gon - Ninh - Ninh Thuận

Kỹ sư Địa Chất - Kỹ sư Khai thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác kiêm Giám đốc mỏ

Cong ty co phan L.Q JOTON - Gia Lai

Kỹ sư khai thác mỏ

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN PHU YEN - Phú Yên

Kỹ sư Khai thác Mỏ

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Hà Nội

Kỹ sư khai thác mỏ - Trợ lý khai thác mỏ

Cong ty co phan Ha Quang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên

Cong ty TNHH ICA Viet Nam - Hà Nội

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty TNHH Huong Hai Group - Vinh

Kỹ sư Khai Thác khoáng sản

Cong ty Co phan Song Da Dong Do - Hà Nội

Kỹ sư khai thác đá và các sản phẩm đất sét

Cong ty TNHH ICA Viet Nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>