8332  

việc làm ky su khai thac mo

  

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty Cp khai thac che bien khoang san xuat - Thanh Hóa

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty co phan tu van phat trien mo va - Hà Nội

Kỹ Sư Khai Thác, Quản Lý Mỏ

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong Ty Co Phan Dau Tu Khoang San Tay Bac - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ 12

Cong Ty Co Phan Dau Tu Khoang San Tay Bac - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ đá lộ thiên 05

Cong Ty Co Phan Khoang San Ninh Thuan - Ninh Thuận - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ đá lộ thiên

Cong Ty Co Phan Khoang San Ninh Thuan - Ninh Thuận - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ, giám đốc điều hành mỏ

Cong ty co phan dau tu va Xay dung Nam - Thanh Hóa

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Khai Thác Mỏ

Cong ty TNHH Da' Ho'a An 1 - Đồng Nai

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty Co phan Song Da 5 - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư khai thác mỏ đá

Cong ty CP Khoang San Ha An - Nghệ An

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty TNHH Bim Son - Thanh Hóa

Kỹ sư khai thác mỏ đá

Cong ty Lien doanh van tai hanh khach Bac Ha - Lạng Sơn

Kỹ sư khai thác mỏ

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN PHU YEN - Phú Yên

Kỹ sư Địa Chất - Kỹ sư Khai thác Mỏ

Cong ty TNHH Nam Dai Viet - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư khai thác điều hành Mỏ

Cong ty co phan Tap doan Dong Thien Phu - Bắc Kạn

Kỹ sư khai thác mỏ hầm lò

Cong ty TNHH Thiec Ha An - Nghệ An

Kỹ sư khai thác mỏ

Cong ty TNHH Huong Hai Group - Vinh

Kỹ sư khai thác kiêm Giám đốc mỏ

Cong ty co phan L.Q JOTON - Gia Lai

Kỹ sư Khai thác mỏ, Giám đốc điều hành mỏ

Cong ty co phan dau tu khoang san - Than - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>