154878  

việc làm ky su giao thong

  

Kỹ sư giao thông (làm hiện trường) 11

Cong ty Co phan Dau tu va Xay dung Giao - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư giao thông 15

Cong ty Co phan Ky Nghe Thien Tan - Hà Nội

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng Lào/Campuchia

Cong ty CP Ky thuat Nam Cong - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Cấp Thoát Nước

CONG TY CP KY THUAT NAM CONG - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Hạ Tầng Đô Thị

CTY CP XD & KY THUAT HUNG VUONG (Pro E&C) - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư giám sát giao thông 19

Cong ty Co phan Tu van va Xay dung Doan - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư kinh tế giao thông 17

Cong ty co phan Vicomex - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường, Giao Thông

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư thiết kế giao thông 16

Cong ty CP tu van cong nghe xay dung 868 - Hà Nội

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Gấp 5 Kỹ Sư Hàn

Cong ty co phan Lisemco 2-Lilama - Hải Phòng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Gấp 5 Kỹ Sư Hóa Dầu

Cong ty co phan Lisemco 2-Lilama - Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí Thủy Lợi, Ks Cơ Khí Giao Thông

Hà Nội - Ninh Bình

Tuyển kỹ sư giao thông

Hà Nội

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Cong ty CP Tu Van Cong Nghe Va Thiet Bi - Hà Nội

Cần tuyển kỹ sư giao thông làm việc tại Hải Phòng

Hải Phòng

Cần tuyển kỹ sư giao thông

Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển 2 kỹ sư ĐH Giao Thông + 01 Kỹ sư ĐH Thủy Lợi

Hà Nội

Cần tuyển kỹ sư ngành Giao thông vận tải

Hà Nội

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Gấp Kỹ Sư Xây Dựng

Cong ty TNHH XD VA TTNT NAM LONG - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển kỹ sư giao thông, đo đạc, văn phòng

Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>