199  

việc làm ky su dien tại Thừa Thiên Huế

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Thừa Thiên Huế

Huế

Các tìm kiếm gần nhất

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện (M&e)

Cong ty CP Dau tu Xay dung Thuong mai TRADECO - Huế - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện

Huế - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Điện

Hà Nội - Huế

Kỹ Sư Điện, Điện Công Nghiệp, Công Trình

Huế

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện (Bảo Trì)

Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Máy, ICT làm việc tại Huế

Huế

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Máy, ICT làm việc tại Huế

Huế

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng

Cong ty TNHH Tu van Ky thuat BACH PHUONG - Huế

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Kỹ Sư Thủy Sản

Cong ty TNHH Phat Trien Cong nghe Moi Truong Gia - Huế

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Cơ Khí Động Lực

Cong ty Co phan Transimex-Saigon - Huế

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Động Lực

Cong ty Co phan Transimex-Saigon - Huế

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí Động Lực

Cong ty Co phan Transimex-Saigon - Huế

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh (Kỹ Sư Thủy Sản)

Cong ty TNHH Phat Trien Cong nghe Moi Truong Gia - Huế

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Sư Thủy Sản

Cong ty TNHH Phat Trien Cong nghe Moi Truong Gia - Huế

Kỹ Sư Thi Công

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh (Kỹ Sư Thủy Sản)

Cong ty TNHH Phat Trien Cong nghe Moi Truong Gia - Huế

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Thủy Sản

Cong ty TNHH Phat Trien Cong nghe Moi Truong Gia - Huế

Kỹ Sư Giao Thông

Huế - Quảng Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>