770  

việc làm ky su dien tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Cong ty Co Phan Dich Vu Ky Thuat Bao An - Hải Phòng - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa

Cong Ty TNHH Thuong Mai & Dich Vu Ky Thuat - Hải Phòng

Kỹ Sư Điện Tử

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Thiet Bi Dien Viet - Hải Phòng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển Dụng Gấp Kỹ Sư Điện Tử

Cong ty CP TM thiet bi dien Viet Nhat - - Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện Tử

Cong ty CP TM thiet bi dien Viet Nhat - - Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Điện Tử

Cong ty CP TM thiet bi dien Viet Nhat - - Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển Dụng Gấp Kỹ Sư Điện Tử

Cong ty CP TM thiet bi dien Viet Nhat - - Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Điện - Tự Động Hóa

Hải Phòng - 6.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Điện - Tự Động Hóa

Hải Phòng - 6.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa

Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện - Tự Động

Hải Phòng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Kỹ Thuật Sản Xuất

Hải Phòng - 200-400 $ một tháng

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp - Điện Tự Động Hoá

Hải Phòng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện, Kỹ Sư Nhiệt Lạnh

Cong ty Co phan Cong nghe Dieu Hoa Sao Viet - Hải Phòng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện, Kỹ Sư Nhiệt Lạnh

Cong ty Co phan Cong nghe Dieu Hoa Sao Viet - Hải Phòng

Bưu chính viễn thông - Kỹ Sư Điện, Kỹ Sư Nhiệt Lạnh

Cong ty Co phan Cong nghe DIEU HOA SAO VIET - Hải Phòng

Xây dựng - Kỹ Sư Điện

Cong Ty Co Phan Khu Cong Nghiep Dinh Vu - Hải Phòng

KỸ SƯ ĐIỆN

Cong Ty Co Phan Khu Cong Nghiep Dinh Vu - Hải Phòng

KỸ SƯ ĐIỆN

Hải Phòng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện

Cong Ty Co Phan Khu Cong Nghiep Dinh Vu - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>