665  

việc làm ky su dien cong nghiep tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp - Tự Động Hóa

Hải Phòng

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp - Tự Động Hóa

Hải Phòng

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp - Tự Động

Hải Phòng

Kỹ sư điện công nghiệp

Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện công nghiệp

Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện công nghiệp

Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên điện công nghiệp

Cong ty TNHH TM Va DV ky thuat tu dong - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên điện công nghiệp

Cong ty TNHH TM Va DV ky thuat tu dong - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện công trình (6 người)

Hải Phòng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Máy Hàn

Cong ty Co phan Cong nghiep Weldcom - Hà Nội - Hải Phòng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Máy Hàn

Cong ty Co phan Cong nghiep Weldcom - Hà Nội - Hải Phòng

Kỹ Sư An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp ( OHS Engineer )

Hà Nội - Hải Phòng

Kỹ thuật viên điện công nghiệp 22

Cong ty TNHH TM Va DV ky thuat tu dong - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên Điện công nghiệp

Cong ty Thuong mai va Dich Vu Ky Thuat Tu - Hải Phòng - 6.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên Điện công nghiệp

Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên Điện công nghiệp 13

Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện tử, điện tự động hoá

Cong ty TNHH Cong Nghe Tu dong hoa Hoang Gia - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện

Cong ty Co phan xay dung cong trinh giao thong - Hải Phòng

Kỹ Sư Điện Tử, Điện Tự Động Hoá

Hải Phòng

Kỹ Sư Điện - Điện Lạnh

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>