1974  

việc làm ky su cong trinh thuy tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Công Trình

CONG TY TNHH SAN XUAT TRU DIEN VA CO KHI - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng Công Trình Thủy

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xd Cảng Đường Thủy, Cảng-công Trình Biển

Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Công Trường

CTY TNHH DAU TU - XAY DUNG NGUYEN CAT - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư, giám sát công trình

Cong Ty Co Phan Mepac - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng Công Trình Biển (Làm Việc Chính Tại Hạ Long)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trưởng Công Trình

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư thiết kế vỏ tàu thủy

Cong ty CP Tu Van Thiet Ke Cong Nghiep Thuy - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Cong ty CP Ky Thuat Xay Dung va Dia Oc - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Thủy Sản - Lương Cao

CONG TY TNHH TM DV DIEN KHANH - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thủy văn môi trường

Cong ty TNHH MTV Nuoc va Moi truong Binh Minh - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư thiết kế cầu đường hoặc thủy lợi

Cong ty TNHH Tu Van Vi Dan - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Cong ty TNHH Tien Hau - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Cấp Thoát Nước, Pccc

Cong ty Co phan Co Dien Lanh Thai Duc Lam - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

Cong ty TNHH Khoa Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thủy Lợi

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Thuỷ Văn, Thuỷ Lợi

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tàu Thủy

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thủy Sản Làm Kinh Doanh

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>