52  

việc làm ky su cong trinh thuy tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư thủy lợi

Cong ty CP Dau Tu Phat trien do thi va - Thanh Hóa

Kỹ Sư Thủy Lợi

Thanh Hóa

Công Nhân Kỹ Thuật, Kỹ Thuật Viên

Thanh Hóa - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng

Cong ty CP TVXD va DT Viet Hung 68 - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng. 28

Cong ty CP TVXD va DT Viet Hung 68 - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư an toàn lao động

Cong ty CP Dau Tu Phat trien do thi va - Thanh Hóa

Kỹ sư khai thác mỏ, giám đốc điều hành mỏ

Cong ty co phan dau tu va Xay dung Nam - Thanh Hóa

Kỹ sư trắc đạc 13

Cong ty CP Tu van Dau tu va Xay dung - Thanh Hóa

Kỹ sư vật liệu xây dựng

Cong ty CP Dau Tu Phat trien do thi va - Thanh Hóa

Kỹ Sư Điện

Thanh Hóa

Kỹ Sư Vật Liệu Xây Dựng

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Thanh Hóa

Kỹ Sư Trắc Địa

Thanh Hóa

Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Kinh tế

Thanh Hóa

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ - Kỹ Sư Hoặc Cử Nhân Môi Trường

Thanh Hóa

CBKT giám sát thi công 04

Cong ty Co phan Ky thuat SANTEK - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Kế Hoạch Công Trường

Thanh Hóa

Giám Đốc Nhân Sự

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Thanh Hóa - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>