334  

việc làm ky su co khi tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Cơ Khí

Hà Nội - Thanh Hóa

Kỹ Sư Cơ Khí/ Kỹ Sư Điện (làm Việc Tại Thanh Hóa)

Thanh Hóa

Kỹ sư xây dựng cơ bản

Cong ty TNHH Hatuba - Thanh Hóa

Kỹ sư cơ điện

Cong ty CP Xay dung va Thuong mai Dai Long - Thanh Hóa

Giám Sát Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí 11

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Nhân Viên Sửa Chữa Cơ Khí 11

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Nhân Viên Sửa Chữa Cơ Khí

Thanh Hóa

Giám Sát Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí

Thanh Hóa

Thợ cơ khí (05 người) Thợ cửa nhôm (05 người) Thợ cửa nhựa (03 người)

Thanh Hóa

Nhân Viên Sửa Chữa Cơ Khí

Thanh Hóa

Giám Sát Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí

Thanh Hóa

Giám Sát Lắp Đặt Thiết Bị Cơ Khí

Thanh Hóa

Thợ Cơ Khí, Thợ Hàn, Thợ Tiện

Thanh Hóa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí (05 người) Thợ cửa nhôm (05 người) Thợ cửa nhựa (03 người)

Thanh Hóa - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Kỹ sư an toàn lao động

Chi nhanh xay lap Cong trinh Dau khi phia Bac - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Trồng Trọt

Cong ty co phan mia duong Lam Son - Thanh Hóa

Kỹ Sư Điện Giám Sát Hiện Trường 11

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Kỹ sư lập dự toán

Cong ty Co phan Dung cu The Thao Delta - Thanh Hóa

Kỹ sư xây dựng

Cong ty Co phan Dung cu The Thao Delta - Thanh Hóa

Kỹ sư kinh tế xây dựng

Cong ty Co phan Dung cu The Thao Delta - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>