219  

việc làm ky su co khi tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Thuật Cơ Khí ,kỹ Sư Tự Động Hóa

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật cơ Khí - kỹ sư tự động hóa

Cong ty TNHH MTV Viet Hoang - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Cơ Khí - Kỹ Sư Tự Động Hóa

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư hóa silicat, kỹ sư cơ khí

Thái Nguyên

Kỹ Sư Cơ Khí

Thái Nguyên

Kỹ Sư Điện Tử, Điện, Tự Động Hóa, Cơ Khí

Thái Nguyên

02 Thợ Cơ Khí Làm Việc Tại Kinh Môn- Hải Dương Và Thái Nguyên

Thái Nguyên - Hải Dương

Công Nhân Cơ Khí

Thái Nguyên

Thợ Cơ Khí, Thợ Điện Ngành Bao Bì Dệt Pp

Thái Nguyên

Kỹ sư giao thông

Cong ty co phan dau tu phat trien va thuong - Thái Nguyên

Kỹ sư công trình thủy lợi

Cong ty co phan dau tu phat trien va thuong - Thái Nguyên

Kỹ sư công trình thủy lợi 16

Cong ty co phan dau tu phat trien va thuong - Thái Nguyên

Kỹ sư giao thông 16

Cong ty co phan dau tu phat trien va thuong - Thái Nguyên

Kỹ Sư Hạ Tầng

CHEIL INDUSTRIES INC. VIETNAM CO., LTD - Thái Nguyên

Kỹ Sư Hạ Tầng (162015/TD-CIIV)

Thái Nguyên

Môi trường/Xử lý chất thải - Nam Kỹ Sư Bảo Hộ Lao Động

Cong Ty TNHH Xay Dung Va Thuong Mai Hoang Hai - Thái Nguyên

Kỹ Sư Hóa Phân Tích

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hóa Polime

Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hóa Polime

Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hạ Tầng (162015/TD-CIIV)

Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>