129  

việc làm ky su co khi tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Cơ Khí / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư - Công Nhân Cơ Khí / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư - Công Nhân Cơ Khí / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Cơ Khí / Nhiệt Luyện / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí / Nhiệt Luyện / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Cơ Khí, Nhiệt Luyện

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Tuyển Kỹ Sư Cơ Khi Điện Lạnh Công Nghiệp

Ninh Bình

Kỹ Sư Cơ Khí Và Xây Dựng Cầu Đường

Ninh Bình

Kỹ Sư Cơ Khí (kỹ Sư Hàn)

Ninh Bình

Kế Toán - Hành Chính - Ks Cơ Khí

Ninh Bình

Kỹ sư hàn

Cong ty TNHH co khi Nam Thanh - Ninh Bình

Kỹ sư xây dựng

Ninh Bình

Kỹ Sư Nhiệt Luyện

Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Lập Trình Cad, Cam

Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Ninh Bình

Kỹ Sư Chủ Trì Khảo Sát Địa Hình

Ninh Bình - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thiết kế cầu đường 04

Cong ty TNHH Tu van XD va Thuong mai 2899 - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư trắc địa 28

Cong ty TNHH Tu van XD va Thuong mai 2899 - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Và Hoàn Thiện Nội Thất

Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>