136  

việc làm ky su co khi tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Và Xây Dựng Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Xây dựng - Kỹ Sư Cơ Khí Và Xây Dựng Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Kỹ sư cơ khí

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển kỹ sư cơ khi điện lạnh công nghiệp

Cong ty co phan giong bo thit - sua Yen - Ninh Bình

Kỹ Sư Cơ Khí Và Xây Dựng Cầu Đường

Ninh Bình

Kỹ Sư Cơ Khí Thủy Lợi, Ks Cơ Khí Giao Thông

Hà Nội - Ninh Bình

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Ninh Bình

Kỹ Sư Rèn Rập/ Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Quảng Ninh - Ninh Bình

Kỹ sư cơ khí

Doanh Nghiep Tu Nhan Dung Tan - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Cong ty TNHH MCNEX VINA - Ninh Bình

Kỹ Sư Cơ Khí Và Xây Dựng Cầu Đường

Ninh Bình

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí/cơ Điện/cơ Điện Tử

Cong Ty TNHH Long Son - Ninh Bình

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Cơ Khí/cơ Điện/cơ Điện Tử

Cong Ty TNHH Long Son - Ninh Bình

Kỹ Sư Cơ Khí/cơ Điện/cơ Điện Tử

Ninh Bình

Tuyển Công nhân Hàn điện, cơ khí

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Thợ Cơ Khí Tại Ninh Bình

Ninh Bình - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Điện

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Kỹ sư Cây xanh

Chi nhanh cong ty co phan dau tu xay dung - Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>