698  

việc làm ky su co khi tại Nghệ An

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thực phẩm/DV ăn uống - Kỹ Sư Cơ Khí - Chế Tạo Máy (01 Người)

Cong Ty Co Phan Bia Ha Noi - Nghe An - Nghệ An

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa ( 02 Người )

Cong Ty Co Phan Bia Ha Noi - Nghe An - Nghệ An

Kỹ Sư Cơ Khí - Cơ Điện Tử

Vinh

Kỹ Sư Cơ Khí - Cơ Điện Tử

Vinh

Kỹ Sư Cơ Khí - Cơ Điện Tử

Vinh

Nhân viên kinh doanh + kỹ sư cơ khí

Nghệ An

Kỹ Sư Cơ Khí - Chế Tạo Máy (01 Người)

Hà Nội - Nghệ An

Kỹ Sư Cơ Khí

Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí

Vinh - Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí

Vinh - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí

Vinh - Nha Trang

Kỹ Sư Cơ Khí

Nghệ An

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Vinh

Thợ Cơ Khí, Kỹ Sư Cơ Khí

Vinh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí

Cong ty TNHH MTV Tan Khanh An - Nghệ An

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Trắc Địa

Cong ty CP DT XD TM & Cong nghe Ha - Nghệ An

Kĩ Sư Cơ Khí

Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Cơ Khí - Thợ Tiện

DNTN SAN XUAT NGOC LAN (Ca'p diẹn - O'ng nuo'c) - Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

12 Kỹ Thuật Viên Cơ Khí, Điện

Vinh - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>