165  

việc làm ky su co khi tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Cơ Khí

Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật cơ khí 17

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Cơ Khí, Kỹ Thuật

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ điện

Bắc Giang

Kỹ Sư Bảo Dưỡng Điện Lạnh, Cơ Điện

Hà Nội - Bắc Giang

Kỹ Sư Bảo Dưỡng Điện Lạnh, Cơ Điện

Hà Nội - Bắc Giang

Kỹ Sư Xây Dựng Tại Lào

Hà Nội - Bắc Giang - 15.000.000-35.000.000₫ một tháng

Kỹ sư SMT 17

CONG TY TNHH LIAN TECH - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư quản lý chất lượng / công nghệ

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hóa Học

Bắc Giang

Kỹ Sư Mỏ

Bắc Giang

Kỹ Sư Vận Hành Máy CNc; ăn Mòn Xung Điện

Bắc Giang

Kỹ Sư Mỏ

Bắc Giang

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Bắc Giang

Kỹ Sư Công Nghệ Hóa

Hà Nội - Bắc Giang

Kỹ Sư Bảo Dưỡng Điện Lạnh Chiller, Điều Hòa

Bắc Giang

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện Tòa Nhà Bắc Giang

Cong Ty CP The Gioi So Tran Anh - Bắc Giang

Tuyển nhân viên kế toán, nhân viên quản lý nhân sự

Hà Nội - Bắc Giang

Nhân viên quản lý hành chính nhân sự 26

Cong ty TNHH KJ Viet Nam - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>