170849  

việc làm ky su co khi

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Giám Sát Hàn

Cong Ty Co Phan Che Tao Gian Khoan Dau Khi - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Cong ty CP Luyen Kim Co Khi Quang Dai - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Rèn Rập/ Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Việt Nam

Kỹ Sư Cơ Khí 25

CONG TY CO PHAN THUONG MAI CO KHI TAN THANH - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí

Cong Ty TNHH Co Khi Chieng Shyong Viet Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí

Cong Ty TNHH Co Khi Chieng Shyong Viet Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Cơ Khí Sử Dụng Máy CNC 22

CONG TY CO PHAN THUONG MAI CO KHI TAN THANH - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí

Cong Ty TNHH Co Khi Cong Nghiep Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí Sử Dụng Máy CNC

CONG TY CO PHAN THUONG MAI CO KHI TAN THANH - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí

CONG TY CO PHAN THUONG MAI CO KHI TAN THANH - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí

Cong Ty TNHH Co Khi Cong Nghiep Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Cơ Khí

CONG TY TNHH CO KHI DUY KHANH - Việt Nam

Xây dựng - Kỹ Sư Cơ Khí - Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Lap - - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Bán Hàng Dự Án

Cong Ty TNHH Co Khi Nam Thien - Tp Hồ Chí Minh - 300-400 $ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí - Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Lap - - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí chế tạo 02

Cong ty TNHH DV TM va Co Khi Dang Thao - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Và Xây Dựng Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Việt Nam

Kỹ sư cơ khí 01

Cong ty TNHH Co Khi Cong Nghiep Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 27

Cong ty CP Luyen Kim Co Khi Quang Dai - Kim, CO - Hải Phòng

Kỹ Sư Cơ Khí Thủy Lợi, Ks Cơ Khí Giao Thông 26

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>