260  

việc làm ky su cau duong tại Tây Nguyên

  

Kỹ Sư Cầu Đường/ Kỹ Sư Kinh Tế Quản Lý Dự Án

Gia Lai

Kỹ sư cầu đường , kỹ sư xây dựng. 04

Cong ty TNHH TV TK QH XD Kim Moc - Lâm Đồng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Điện

CONG TY CP DUC THANH - GIA LAI - Plây Ku

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án Cầu Đường

Đắc Lắc

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Cong ty TNHH Hoang Viet - Tân An - Buôn Ma Thuật

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Kỹ Thuật Tại Đơn Dương

CN Cong ty Co phan Vien thong FPT - Đà Lạt

Kỹ Sư Ngành Bò Sữa

Gia Nghĩa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Kon Tum - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Kon Tum - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Ngành Chế Biến Sữa

Gia Nghĩa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Gia Nghĩa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Plây Ku - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

2 Kỹ Sư Hóa Phân Tích

CONG TY CO PHAN SINH THAI PHU NONG - Đắc Lắc

Kỹ Sư Hiện Trường - Gia Lai

Gia Lai

Kỹ Sư Điện

Lâm Đồng

Kỹ Sư Điện

Lâm Đồng

Kỹ Sư Khu Phụ Trợ - Utility Technician

Gia Lai

Kỹ Sư

Kon Tum

Kỹ Sư Ngành Bò Sữa

Đắc Nông - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Ngành Chế Biến Sữa

Cong Ty Co Phan Nong Lam Nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

trang:     1 | 2 | 3    >>