13119  

việc làm ky su biet tieng anh

  

Kỹ Sư Cơ Điện Lạnh Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật

Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH EXXELIA VIET NAM - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH EXXELIA VIET NAM - Việt Nam

Kỹ Sư Xây Dựng (Biết Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Xây Dựng (Biết Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Điện Tử Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư nền móng biết tiếng anh

Hà Nội

Chuyên Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh

Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Anh

Hà Nội - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Anh

Cong Ty TNHH Dich Vu Va Dau Tu Hung Long - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kĩ Sư Điện Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Hệ Thống ISO (biết Sử Dụng Tiếng Anh)

Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kĩ Sư Điện Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kĩ Sư Điện Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kĩ Sư Điện Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Nhân Sự -Biết Anh Hoặc Tiếng Trung

CONG TY TNHH TAN DUC CUONG - Việt Nam

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự -Biết Anh Hoặc Tiếng Trung

CONG TY TNHH TAN DUC CUONG - Việt Nam

Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Anh

Cong ty co phan dau tu va thuong mai The - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>