12707  

việc làm ky su biet tieng anh

  

Kỹ Sư HVAC và Kỹ Sư Thiết Kế (Biết Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Anh)

Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH EXXELIA VIET NAM - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH EXXELIA VIET NAM - Việt Nam

Nhân sự - Thư Ký Giám Đốc - Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI VA DICH VU - Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Khí (biết Tiếng Anh) $500 - $1500 USD Per Month

An Giang - 500-1.500 $ một tháng

Kỹ Sư Bán Hàng Biết Tiếng Anh

Hà Nội

KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ BIẾT TIẾNG ANH

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư nền móng biết tiếng anh

Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kĩ Sư Điện Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kĩ Sư Điện Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kĩ Sư Điện Điện Tử Biết Tiếng Anh

CONG TY TNHH NIDEC COPAL PRECISION VN (QUAN 9) - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Nhân Sự (Ưu Tiên Biết Tiếng Hàn/ Trung/ Anh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự (Ưu Tiên Biết Tiếng Hàn/ Trung/ Anh)

Bắc Ninh

Trưởng phòng nhân sự biết tiếng Anh 05

Cong ty CP Nhan Loi - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự -Biết Anh Hoặc Tiếng Trung

CONG TY TNHH TAN DUC CUONG - Việt Nam

Ngoại ngữ - Nhân Viên Nhân Sự -Biết Anh Hoặc Tiếng Trung

CONG TY TNHH TAN DUC CUONG - Việt Nam

Kĩ Sư Điện Điện Tử Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật biết Tiếng Anh

Cong ty TNHH thiet bi va dich vu ky thuat - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thư Ký Công Trình - Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật điện biết tiếng Anh(Trung) tại miền Trung

Cong ty TNHH Co Dien FEI-LING - Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>