19998  

việc làm ky su biet tieng anh

  

Kỹ sư cơ khí ôtô - biết tiếng Anh

Cong ty TNHH Tu Van Ky Thuat Hung Linh - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí ôtô - biết tiếng Anh

Cong ty TNHH Tu Van Ky Thuat Hung Linh - Hà Nội

Kỹ Sư Lập Trình Java, Biết Tiếng Anh (500-1000 USD)

Hà Nội

Kỹ Sư Lập Trình Java, Biết Tiếng Anh (500-1000 USD)

Cong Ty Co Phan Phan Mem Luvina - Hà Nội - 500-1.000 $ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình Phần Hoàn Thiện (Biết Tiếng Anh)

Hà Nội

Kỹ Sư Phần Mềm Biết Tiếng Anh Hoặc Nhật

Việt Nam - Hàn Quốc

Kỹ Sư Phần Mềm Biết Tiếng Anh

Hà Nội

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình Phần Hoàn Thiện (biết tiếng Anh)

Hà Nội

Kỹ sư giám sát công trình phần hoàn thiện (biết tiếng anh)

Tap Doan Nam Cuong - Hà Nội

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình Phần Hoàn Thiện (biết tiếng Anh)

Tap Doan Nam Cuong - Việt Nam

Kỹ sư quản lý chất lượng Biết tiếng trung hoặc tiếng anh

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp Kỹ sư thi công nhà máy biết sử dụng tiếng Anh

TNHH Kinh Thien Ai Nhan - Nha Trang

Kỹ Sư Phần Mềm Biết Tiếng Anh Hoặc Nhật

Cong Ty TNHH VKX - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự ( Biết Tiếng Anh)

Hà Nội

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự Biết Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh

Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Plc ( Biết Tiếng Anh )

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Biết Tiếng Nhật/ Tiếng Anh (production Engineering Staff)

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Thư Ký Giám Đốc (biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hà Nội

Tuyển Gấp Nhân Viên Thư Ký Giám Đốc (biết Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh)

Hà Nội

Kỹ sư cơ điện biết tiếng Khmer 29

Cong ty TNHH Co Dien I-ON - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>