21637  

việc làm ky su biet tieng anh

  

Thư Ký Luật Sư Mảng Giáo Dục Biết Tiếng Anh

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Phần Mềm Biết Tiếng Anh

Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Điện Lạnh Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật

Hà Nội

Kỹ Sư Thiết Kế Biết Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Anh - Mức Lương Trên 30 Triệu

Hà Nội

Kỹ Sư Xây Dựng Biết Tiếng Nhật or Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 200-300 $ một tháng

Kỹ sư Tự Động Hóa (7 người, biết Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Giám Sát Công Trình (Biết Tiếng Anh)

CONG TY TNHH PHAT TRIEN XAY DUNG I-TECH - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thư Ký Luật Sư Mảng Giáo Dục Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư (biết Tiếng Anh)

Hà Nội

Kỹ Sư Điện Tử Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Biết Giao Tiếp Tiếng Anh

CONG TY TNHH THAHA VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí Biết Giao Tiếp Tiếng Anh

CONG TY TNHH THAHA VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính-nhân Sự Biết Tiếng Nhật, Anh

Hà Nội

Nhân Viên Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Hao Jiao Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Hao Jiao Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Hao Jiao Viet Nam - Tây Ninh - 3.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thư Ký Công Trình (Biết Tiếng Anh)

Cong ty Co phan Ky thuat Tan Phat Long - Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thư Ký Tổng Giám Đốc Biết Tiếng Nhật - Anh

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>