20550  

việc làm ky su biet tieng anh

  

Kỹ sư cơ khí ôtô - biết tiếng Anh

Cong ty TNHH Tu Van Ky Thuat Hung Linh - Hà Nội

Kỹ sư cơ khí ôtô - biết tiếng Anh

Cong ty TNHH Tu Van Ky Thuat Hung Linh - Hà Nội

Kỹ Sư Lập Trình Java, Biết Tiếng Anh (500-1000 USD)

Hà Nội

Kỹ Sư Lập Trình Java, Biết Tiếng Anh (500-1000 USD)

Cong Ty Co Phan Phan Mem Luvina - Hà Nội - 500-1.000 $ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình Phần Hoàn Thiện (Biết Tiếng Anh)

Hà Nội

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình Phần Hoàn Thiện (biết tiếng Anh)

Hà Nội

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình Phần Hoàn Thiện (biết tiếng Anh)

Tap Doan Nam Cuong - Việt Nam

Kỹ sư quản lý chất lượng Biết tiếng trung hoặc tiếng anh

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng biết tiếng anh 11

Cong ty TNHH Dai Trung Tin - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Anh / Tiếng Nhật

Real Trading VietNam Co.Ltd - Việt Nam

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Anh / Tiếng Nhật

Real Trading VietNam Co.Ltd - Việt Nam

Kỹ thuật viên nhà máy biết tiếng Anh

Bắc Ninh

Kỹ thuật viên nhà máy biết tiếng Anh

Bắc Ninh

Thư Ký Giám Đốc (ưu Tiên Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hà Nội

Trợ Lý, Thư Ký Biết Tiếng Anh, Hoa (tuyển Gấp)

Tp Hồ Chí Minh

Thư Ký Giám Đốc (ưu Tiên Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hà Nội

Thư Ký Giám Đốc (ưu Tiên Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hà Nội

Thư Ký Giám Đốc (ưu Tiên Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hà Nội

Thư Ký Giám Đốc (ưu Tiên Biết Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh)

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Thư Ký Giám Đốc (biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>