15829  

việc làm ky su biet tieng anh

  

Tuyển Kỹ Sư Biết Tiếng Nhật/ Anh Cho Phòng Kỹ Thuật Sản Phẩm

Hà Nội

Kỹ Sư Cơ Điện Lạnh Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật

Hà Nội

tuyển Gấp] Kỹ Sư Cơ Khí Biết Tiếng Anh - Lương 800$ - 1500$

Hà Nội - 800-1.500 $ một tháng

Tuyển Gấp Kỹ Sư Cấp Thoát Nước Biết Tiếng Anh (Lương Cao)

Tp Hồ Chí Minh - Bình Thuận

Kỹ sư an toàn lao động biết tiếng Anh

Cong ty TNHH Dau Tu Xay Dung va Cong Nghe - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Phần Mềm Biết Tiếng Anh

Hà Nội

Kỹ sư nền móng biết tiếng anh

Hà Nội

Giám Đốc Nhân Sự (HR Manager) Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Thái

Đà Nẵng

Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Anh

Hà Nội - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thư Ký Giám Đốc (ưu Tiên Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hà Nội

Thư Ký Giám Đốc (ưu Tiên Biết Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh)

Hà Nội

Thư Ký Giám Đốc (ưu Tiên Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hà Nội

Thư Ký Giám Đốc (ưu Tiên Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Anh

Hà Nội

Thư Ký Giám Đốc (ưu Tiên Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

Hà Nội

Thư Ký Giám Đốc ( Ưu Tiên Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung )

Hà Nội

Thư Ký Giám Đốc ( Ưu Tiên Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung )

Hà Nội

Kỹ Sư ép Nhựa - Tiếng Hoa ( Biết Auto Cad )

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Kỹ Sư Cơ Khí Biết Tiếng Nhật

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>