16718  

việc làm kinh doanh xuat ban pham

  

Nhân viên kinh doanh sách và xuất bản phẩm 08

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Lien - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh sách và xuất bản phẩm

Cong ty Co phan Van hoa va Truyen thong Lien - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành Hàng Thực Phẩm Nhập Khẩu

Chi nhanh Cong ty Co phan Xuat Nhap khau EUFOOD - Việt Nam

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm - Khu Vuc Mekong 2

TRAN PHAN FOODS - Long An

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm - Khu Vuc Mekong 2

TRAN PHAN FOODS - Long An

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm - Khu Vuc Mekong 2

TRAN PHAN FOODS - Long An

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm - Khu Vuc Mekong 1

TRAN PHAN FOODS - Long An

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm - Khu Vuc Mekong

TRAN PHAN FOODS - Long An

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm - Khu Vuc Mekong

TRAN PHAN FOODS - Long An

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm - Khu Vuc Mekong 1

TRAN PHAN FOODS - Long An

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm - Khu Vuc Mekong 2

TRAN PHAN FOODS - Long An

Nhân Viên Bán Hàng Xuất Khẩu - Sản Phẩm: Đèn Trong Nhà & Ngoài Trời Lioa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng làm thị trường, có kinh nghiệm ngành hàng hóa mỹ phẩm

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Thuong mai Phu - Hà Nội

Nhân viên bán hàng, có kinh nghiệm ngành hàng hóa mỹ phẩm

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Thuong mai Phu - Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng, Có Kinh Nghiệm Ngành Hàng Hóa Mỹ Phẩm

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng (có Kinh Nghiệm Ngành Hàng Hóa Mỹ Phẩm)

Hà Nội

Nhân viên kinh doanh hàng thực phẩm

Cong Ty Co Phan San Xuat Thuong Mai Kinh Doanh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thực phẩm 07

CONG TY CP CHE BIEN THUC PHAM NONG SAN XUAT - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh sản phẩm đào tạo

Cong ty TNHH dich vu doanh nghiep Nguon Luc Viet - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh mặt hàng thực phẩm (bánh kẹo)

Cong ty TNHH Lien Doanh Saf-Viet - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>