19921  

việc làm kinh doanh xuat ban pham

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành Hàng Thực Phẩm Nhập Khẩu

Chi nhanh Cong ty Co phan Xuat Nhap khau EUFOOD - Việt Nam

NHÂN VIÊN KINH DOANH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT (SƠN / CAO SU / HOÁ MỸ PHẨM)

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN KINH DOANH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT (SƠN / CAO SU / HOÁ MỸ PHẨM)

Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Hàng Thực Phẩm - Kv Miền Đông

TRAN PHAN FOODS - Đông Nam Bộ

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Hàng Thực Phẩm - Kv Tphcm

TRAN PHAN FOODS - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Dự Án

CONG TY TNHH TM DV DAU TU DIA OC 24 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm Tây Nguyên

TRAN PHAN FOODS - Tây Nguyên

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm - Khu Vuc Mekong 2

TRAN PHAN FOODS - Long An

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm - Khu Vuc Mekong 2

TRAN PHAN FOODS - Rạch Gía

Nhân viên bán hàng làm thị trường, có kinh nghiệm ngành hàng hóa mỹ phẩm

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Thuong mai Phu - Hà Nội

Nhân viên bán hàng, có kinh nghiệm ngành hàng hóa mỹ phẩm

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Thuong mai Phu - Hà Nội

Nhân viên bán mỹ phẩm chưa kinh nghiệm 01

LG Vina Cometjs - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh sản phẩm giàn phơi thông minh

Cong Ty Co Phan Kinh Doanh Xuat Nhap Khau Thuan - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh hàng thực phẩm

Cong Ty Co Phan San Xuat Thuong Mai Kinh Doanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Cho Sản Phẩm Cọ Sơn

Doanh Nghiep Tu Nhan San Xuat Co Son Thanh Binh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh mỹ phẩm 13

Cong ty CP Thuong Mai San Xuat va Dich Vu - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh siêu thị (thực phẩm) 06

Cong ty Co phan San xuat Thuong mai va Dich - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh các sản phẩm đào tạo

Cong ty TNHH dich vu doanh nghiep Nguon Luc Viet - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh sản phẩm đào tạo

Cong ty TNHH dich vu doanh nghiep Nguon Luc Viet - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh sản phẩm đào tạo

Cong ty TNHH dich vu doanh nghiep Nguon Luc Viet - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>