1919  

việc làm kinh doanh sieu thi tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh kênh siêu thị

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh- Kênh Siêu Thị

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh (phụ trách hàng hóa - mỹ phẩm tại Siêu thị)

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Hà Nội

Giám Đốc/ Phó Giám Đốc Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Hà Nội

Quản Lý Kinh Doanh Siêu Thị

Hà Nội

Nhân viên kinh doanh kênh siêu thị(kênh MT) tại Hà Nội

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Trách Kênh Siêu Thị Và Khu Công Nghiệp

Hà Nội

Quản Lý Kinh Doanh Siêu Thị Nội Thất

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Hà Nội - 3.745.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

▲▲▲ Upto $2000 Giám Đốc Kinh Doanh Siêu Thị Bán Lẻ

Hà Nội

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị Tại Hà Nội

Cong ty Co phan Quoc te Ngan An - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Siêu Thị

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị Tại Hà Nội

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Siêu Thị

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Trách Kênh Siêu Thị

Hà Nội

Giám Đốc Kinh Doanh Siêu Thị Nghành Hàng Tiêu Dùng

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>