2426  

việc làm kinh doanh sieu thi tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh siêu thị. 30

Cong ty TNHH dau tu SX va TM Dai Thai - Hà Nội

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KÊNH SIÊU THỊ

Hà Nội

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KÊNH SIÊU THỊ

Cong ty CP Dau tu va ung dung cong nghe cao HCT - Hà Nội

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Siêu Thị)

Hà Nội - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Hà Nội - 3.500.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh kênh siêu thị 16

CN cong ty TNHH Tieng Vang VN - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Đại Lý, Siêu Thị

Hà Nội - 6.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh siêu thị (thực phẩm) 06

Cong ty Co phan San xuat Thuong mai va Dich - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC - CÓ KINH NGHIÊM ASM KÊNH SIÊU THỊ

Hà Nội

Nhân viên kinh doanh siêu thị (thực phẩm) 03

Cong ty Co phan San xuat Thuong mai va Dich - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh kênh siêu thị

CN Cong ty TNHH Tieng Vang VN - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh kênh siêu thị

Cong ty TNHH Thuong Mai va Dau Tu K.L.E.V.E - Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh siêu thị

Cong ty TNHH Woodpro Viet Nam - Hà Nội

5 Nam/nữ Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Hà Nội - 5.200.000-7.000.000₫ một tháng

Thí Nghiệm Viên Và Kinh Doanh Cho Thuê Máy Siêu Âm

Hà Nội

Giám đốc kinh doanh kênh siêu thị

Cong ty Co phan Dau tu va Ung dung Cong - Hà Nội

ASM siêu thị (giám đốc kinh doanh kênh siêu thị)

Cong ty Co phan Dau tu va Ung dung Cong - Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị

Cong Ty CP Thuong Mai Dau Tu Va Phat Trien - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh siêu thị (mặt hàng thực phẩm)

Cong ty Co phan San xuat Thuong mai va Dich - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>