13323  

việc làm kinh doanh quoc te

  

Nhân viên kinh doanh đường truyền quốc tế. 13

Cong ty TNHH MTV Vien thong Quoc te FPT - - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

HCM - Nhân Viên Kinh Doanh Đường Truyền Quốc Tế

Cong ty TNHH Vien thong Quoc te FPT - CN - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tour du lịch quốc tế

Cong ty CPTM va Lu hanh Quoc te Lac Viet - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh tour nội địa, quốc tế 10

Cong ty du lich Nam Hung - Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Tải Quốc Tế Đường Biển, Đường Hàng Không

Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý kinh doanh quốc tế 24

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH QUỐC TẾ (Nam, biết Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Phó GĐ Ban, Phụ Trách Kinh Doanh Đất Công Nghiệp Và Quan Hệ Quốc Tế

Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Đâ't Công Nghiệp Và Quan Hệ Quốc Tế

Hà Nội

Nhân viên kinh doanh quốc tế 21

Cong Ty TNHH Rich Moon - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Ban Kinh Doanh - Hợp Tác Quốc Tế

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Long An

NV Kinh doanh quốc tế

KHAI TOAN GROUP - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh quốc tế

Cong Ty Co Phan Phan Bon Ha Lan - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh quốc tế 16

Cong ty Co phan Khai Toan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>