8369  

việc làm kinh doanh quoc te

  

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Việt Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Việt Nam

Nhân viên kinh doanh quốc tế

Tp Hồ Chí Minh - 550-700 $ một tháng

Nhân viên kinh doanh quốc tế

Tp Hồ Chí Minh - 550-700 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế (tinh Bột Mì)

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

CONG TY CO PHAN THUONG MAI CO KHI TAN THANH - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế Phụ Trách Thị Trường

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh Đâ't Công Nghiệp Và Quan Hệ Quốc Tế

Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Đâ't Công Nghiệp Và Quan Hệ Quốc Tế

Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Tài Trợ Thương Mại (Thanh Toán Quốc Tế)

Việt Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế ( Số Lượng: 02 Người)

Hà Nội

Trưởng Phòng Kinh Doanh Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Tài Trợ Thương Mại (Thanh Toán Quốc Tế)

Việt Nam

Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Tải Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế (viễn Thông Quốc Tế)

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Cước Biển, Dịch Vụ Vận Tải Quốc Tế

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>