8433  

việc làm kinh doanh quoc te

  

HCM - Nhân Viên Kinh Doanh Đường Truyền Quốc Tế

Cong ty TNHH Vien thong Quoc te FPT - CN - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Phụ trách kinh doanh quốc tế

CMC - Hà Nội

Giám đốc Khối Gia công phần mềm kiêm Giám đốc Kinh doanh quốc tế

CMC - Hà Nội

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính Quốc Tế Và Kinh Doanh Quốc Tế

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ

Tp Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Vận Tải Quốc Tế

Orient Express Container Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Vận Tải Quốc Tế

Orient Express Container Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trợ Lý Kinh Doanh (Vận Tải Quốc Tế)

Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh Vận Tải Quốc Tế

Orient Express Container Co., Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Phụ trách kinh doanh quốc tế

Hà Nội

Phó Giám Đốc kinh doanh Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh quốc tế

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế

Cong ty Co phan Vinh Cuu - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>