10677  

việc làm kiem tra chat luong

  

Chuyên Viên Thanh Tra & Kiểm Soát Chất Lượng

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hóa (kcs)

Hải Dương - 5.000.000-5.500.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QA)

Khánh Hòa

Trưởng phòng kiểm tra chất lượng (QC)

Cong ty TNHH Farmapex - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Phó Phòng Thí Nghiệm - Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm ( Thừa Thiên Huế )

Huế

Trưởng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm (QC Inside)

Bắc Ninh

Asst. Sup Qc (Trợ Lý Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng)

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng QC

Hải Phòng - 4.200.000-4.800.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Cong ty TNHH Go Viet Tin - Bình Dương

Chuyên Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm Và Chăm Sóc Khách Hàng

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN QC (NGÀNH THỰC PHẨM, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THỦY HẢI SẢN XUẤT KHẨU)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Kiểm tra Chất lượng

Việt Nam

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QC về cơ khí )

Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>