16144  

việc làm kiem tra chat luong

  

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng ( Qa/qc)

Cong Ty TNHH Nidec Viet Nam Corporation - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Tại HCM (qc)- Nso

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám sát bộ phận kiểm tra chất lượng (QA)

Cong ty TNHH Mot Thanh vien Nhan bao bi Vi - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng - QC

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Gỗ / Sơn Trên Gỗ)

Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (qc)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kiểm Tra Chất Lượng Ô Tô

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

Cong ty TNHH MTV SX TM DV XNK Nextone - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

CONG TY TNHH THAI VIET AGRI GROUP - Quảng Nam

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Vina Kraft Paper Co., Ltd - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Hàng

Cong ty Co phan VinCoats - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng ( QC)

Tiền Giang

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Bình Dương

Nhân Viên QC Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hóa Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Hà Nội - 250-300 $ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm (kcs)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>