17263  

việc làm kiem tra chat luong

  

Nhân viên kiểm tra chất lượng/ QA 26

Cong ty TNHH May mac Makalot Viet Nam - Hải Dương

Nhân viên Kiểm tra và Đảm bảo chất lượng

CTY TNHH DUOC PHAM USA - NIC - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Kiểm tra và Đảm bảo chất lượng

CTY TNHH DUOC PHAM USA - NIC - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thẩm Định

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Cần Thơ - 4.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Cần Thơ - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm tra chất lượng 19

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kiểm tra chất lượng gạo (KCS) 19

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

VINGROUP Tuyển dụng Cán bộ Thanh tra, kiểm soát chất lượng

Vingroup Joint Stock Company - Hà Nội

Nhân viên kiểm tra chất lượng (QC) 14

Cong ty Co phan che bien thuc pham xuat khau - Bắc Giang

Nhân Viên Qc (Kiểm Tra Chất Lượng)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm (QA New Model Staff)

Hà Nam

Quản Lý Sản Xuất, Kiểm Tra Chất Lượng Nội Bộ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Qc)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hóa (QC)

Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng ( Q/C)

Tiền Giang

Trưởng phòng kiểm tra chất lượng 05

Cong ty Co phan Xay dung va Thuong mai Mekong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kiểm tra chất lượng 05

Cong ty Co phan tap doan Thien Long - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>