17689  

việc làm kiem tra chat luong

  

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Việt Nam

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Và Vận Hành Máy

Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Outside)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Outside)

Bắc Ninh

Nhân Viên QC - Kiểm Tra Chất Lượng

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kiểm Tra Chất Lượng Và Chăm Sóc Khách Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Kiểm Tra Chất Lượng - QC

Hà Nội

Nhân Viên Phòng KCS (Kỹ Sư Kiểm Tra Chất Lượng Lắp Ráp Tàu)

Thái Bình - Bình Dương

Nhân Viên Phòng KCS (Kỹ Sư Kiểm Tra Chất Lượng Lắp Ráp Tàu)

Thái Bình - Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng QC

Cần Thơ

Nhân Viên KCS (kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm)

Hà Nam

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Kcs)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Việt Nam

Tuyển nhân viên giám sát kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm

Bình Dương - 1.000-1.200 $ một tháng

Nhân Viên QA / Kiểm Tra Chất Lượng

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng SP (QA/QC)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>