14589  

việc làm kiem tra chat luong

  

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm (QC Staff) 19

Cong Ty CP Q Mobile - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Qc)

Thái Nguyên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên khảo sát thị trường/NV kiểm tra chất lượng thông tin

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Cong ty CP CBTP Phuong Nam - Sóc Trăng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm (QC Staff)

Cong Ty CP Q Mobile - Việt Nam

NHÂN VIÊN QC (KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BAO BÌ NHỰA XUẤT KHẨU)

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Việt Nam

Nhân viên kiểm tra chất lượng làm việc Tổng kho tại Nam Định

Cong ty Co Phan Tap Doan Thien Long - Nam Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kiểm tra chất lượng

Nam Định

công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm(kcs)

cong ty tnhh tm&sx cam dat - Long An

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm ( QC - KCS )

Nam Định

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm ( QC - KCS )

Cong Ty Co Phan May Nam Giao - Nam Định

Trưởng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng

Hà Nội

Nhân viên khảo sát thị trường/NV kiểm tra chất lượng thông tin

Cong ty TNHH Nielsen Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Cong ty TNHH Mot thanh vien Cimigo - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

Cong ty TNHH Viet Pacific Clothing - Bắc Ninh

Nhân viên kiểm tra chất lượng. 12

Cong ty TNHH Mot thanh vien Cimigo - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm 11

Cong ty TNHH san xuat do gia dung ELMICH - Hà Nam

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

Cong Ty Co Phan Tap Doan Thien Long - Việt Nam

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>