17814  

việc làm kiem tra chat luong

  

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng SP

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng SP

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC - Kiểm Tra Chất Lượng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Kiểm Tra Chất Lượng Xe �

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên QC - Kiểm Tra Chất Lượng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Cho Bộ Phận Kiểm Tra Chất Lượng

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Vật Tư Đầu Vào

Hải Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Mỹ Tho - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm tra chất lượng 25

Vina Kraft Paper Co., Ltd - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Vina Kraft Paper Co., Ltd - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch N2 cho bộ phận Kiểm tra chất lượng

Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm(kcs)

cong ty tnhh tm&sx cam dat - Long An

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Vina Kraft Paper Co., Ltd - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Hà Nội

NHÂN VIÊN QC (KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM BAO BÌ NHỰA XUẤT KHẨU)

Hưng Yên

Công nhân Kiểm tra chất lượng (Làm việc tại khu vực Gia Lâm - HN)

Cong ty Co phan San xuat Thuong mai LeGroup - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Việt Nam - Xinhgapo

trang:     1 | 2 | 3    >>