56625  

việc làm kiem toan noi bo

  

Kiến trúc/Nội thất - Kiểm Toán Viên XÂY DỰNG

Cong Ty TNHH Kiem Toan Hung Vuong - Đà Nẵng

Nhân Viên/Chuyên viên Kiểm Toán Nội Bộ (SL: 11 nam, 2 nữ)

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KIÊM KẾ TOÁN NỘI BỘ

Hà Đông - Đông Hà - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán Kiểm soát Nội bộ (HCM)

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Chính Kiểm Toán Nội Bộ

Hà Nội

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KIÊM KẾ TOÁN NỘI BỘ

Hà Đông - Đông Hà - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán kiểm soát nội bộ

Cong ty Co phan phat trien Cong nghe EPOSI - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm toán nội bộ

Chi Nhanh Long Binh cong ty Olam Viet Nam - Đồng Nai

Kế toán kiểm soát nội bộ

Cong ty TNHH TM SX XD Gia Han - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiểm toán nội bộ

Cong ty CP DV Gia Dinh Viet - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kiểm toán nội bộ

Cong ty TNHH P.N.K - Hà Nội - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính kiêm kế toán nội bộ và điều hành tour

Cong ty TNHH Thuong Mai va Dich vu HH+ - Đà Nẵng

Kế toán trưởng kiêm Kiểm soát tài chính nội bộ

Cong ty APT - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiểm toán nội bộ

Cong ty Co phan Xay dung MNC - Hà Nội

Nam nhân viên phòng kiểm toán nội bộ

Cong Ty Co Phan Chan Nuoi C.P. Viet Nam - Đồng Nai

Kiểm soát nội bộ (kiểm toán nội bộ)

Cong ty Co phan phat trien Cong nghe EPOSI - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

01 Kế toán nội bộ kiêm HCVP

Cong ty CP Dau tu va Cong nghe Dai Viet - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên kiểm toán nội bộ

Cong ty TNHH P.N.K - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiểm toán nội bộ

Cong ty co phan Vi Viet - Hà Nội

Kế toán thuế, kiêm nội bộ

Cong ty TNHH Am Thanh So - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>