215  

việc làm kiem toan nha nuoc tại Bắc Trung Bộ

  

Trưởng Bộ Phận Sales & Marketing (Nhà máy Nước khoáng)

Thừa Thiên Huế

Trưởng Bộ Phận Sales & Marketing (Nhà máy Nước khoáng)

Thừa Thiên Huế

Nhân viên kiểm toán đêm (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Tuyển thủ kho kiếm bán hàng, tuyển nhân viên kỹ thuật

Nghệ An

Tuyển thủ kho kiếm bán hàng, tuyển nhân viên kỹ thuật

Nghệ An

Tuyển thủ kho kiếm bán hàng, tuyển nhân viên kỹ thuật

Nghệ An

Tuyển thủ kho kiếm bán hàng, tuyển nhân viên kỹ thuật

Nghệ An

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn, Kiêm Thu Ngân

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển thủ kho kiếm bán hàng, tuyển nhân viên kỹ thuật

Nghệ An

Tuyển thủ kho kiếm bán hàng, tuyển nhân viên kỹ thuật

Nghệ An

Tuyển nhân viên thủ kho kiêm bán hàng làm việc tại thị xã Thái Hoà

Nghệ An

Tuyển thủ kho kiêm bán hàng làm việc tại TX Thái Hoà

Nghệ An

Kiểm soát chi phí/ Cost controller (Liberty Central Quang Binh)

Quảng Bình

Golden Gate Vinh tuyển Kiểm soát nội bộ

Vinh

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Qc) Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH MTV Thuc Pham Binh Vinh Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Vinh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Qc) Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH MTV Thuc Pham Binh Vinh Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Vinh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Qc)

Cong ty TNHH MTV Thuc Pham Binh Vinh Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Vinh

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Biết Tiếng Trung (Qc)

Cong ty TNHH MTV Thuc Pham Binh Vinh Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Vinh

Cơ điện kiêm vận hành máy trạm trộn bê tông

Tỏng cong ty CP dàu tu Hà Thanh - Thanh Hóa - 5.000.000₫ một tháng

Thu ngân nhà hàng Nét Huế

Nha hang Net Hue - Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>