243  

việc làm kiem toan nha nuoc tại Bắc Trung Bộ

  

Kho vận/Vật tư - Kế Toán Kho - Thủ Kho Ống Nước Pvc

DNTN SAN XUAT NGOC LAN (Ca'p diẹn - O'ng nuo'c) - Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Kế Toán Kiểm Hàng

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Chuyên Viên Kỹ Thuật -Kiểm Tra & Lập Khối Lượng Dự Toán

Vinh

Chuyên Viên Kỹ Thuật -Kiểm Tra & Lập Khối Lượng Dự Toán

Vinh

Chuyên Viên Kỹ Thuật -Kiểm Tra & Lập Khối Lượng Dự Toán

Vinh

Kế toán Kiểm soát Khu vực Nghệ An - Thanh Hóa

Thanh Hóa - Nghệ An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ

Hà Tĩnh

Tuyển kế toán kiêm bán hàng lv giờ HC tại Tp Vinh

Vinh

Nhân Viên Kế Toán Kiêm Văn Phòng

Quảng Bình - Quảng Trị

Chuyên Viên Kỹ Thuật -Kiểm Tra & Lập Khối Lượng Dự Toán

Vinh

tuyển kế toán kiêm trực văn phòng

Vinh

KỸ SƯ ĐIỆN NƯỚC

Quảng Bình

Nhân Viên Kiểm Kê Hàng Hóa

Cong Ty Co Phan Thoi Trang Viet (NinoMaxx - N&M - Nghệ An

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Kiêm Nhân Viên Đóng Gói

CONG TY TNHH ROEDERS VIET NAM - Vinh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cơ điện kiêm vận hành máy trạm trộn bê tông

Tỏng cong ty CP dàu tu Hà Thanh - Thanh Hóa - 5.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nghệ thuật/Điện ảnh - (Gấp) Quay Phim - Kiêm Dựng Phim

CONG TY TNHH TIEN NGHI CUOC SONG - Vinh

Nghệ thuật/Điện ảnh - Quay Phim - Kiêm Dựng Phim

CONG TY TNHH TIEN NGHI CUOC SONG - Vinh

Giải trí/Vui chơi - Quay Phim - Kiêm Dựng Phim

CONG TY TNHH TIEN NGHI CUOC SONG - Vinh

trang:     1 | 2 | 3    >>