29938  

việc làm kiem nghiem vien thuc pham

  

Thực phẩm/DV ăn uống - Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm

Cong Ty TNHH Xay Lua Mi Vfm-wilmar - Quảng Ninh

Thực phẩm/DV ăn uống - Chuyên Viên Kiểm Soát Kinh Doanh

Cong Ty Co Phan Tap Doan Trung Nguyen - Hà Nội - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Kiểm Soát Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm - Quality Control

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (kcs - QA/QC)

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (nam)

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (nam)

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (nam)

Bình Dương

Nhân viên kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm - Quality Control

Cong ty Co phan Ban le va Quan ly BDS - Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (nam)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Thực Phẩm (bao ăn, Bao ở)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược Sĩ Trung Cấp Làm Kiểm Nghiệm Sản Phẩm

Bắc Ninh

Thực phẩm/DV ăn uống - KCS Chuyên Kiểm Hàng Hải Sản (nam)

Cà Mau

KIỂM NGHIỆM VIÊN HÓA

TRUNG TAM PHAN TICH VA KIEM DINH HANG HOA XUAT - Cần Thơ

Kiểm Nghiệm Viên - Phòng Kiểm Tra Chất Lượng

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh

Kiểm Nghiệm Viên

Hà Nội

Kiểm Nghiệm Viên

Hà Nội

Kiểm Nghiệm Viên

Hà Nội

Kiểm Nghiệm Viên

Hà Nội

Chuyên Viên Phòng Hóa Dược, Kiểm Nghiệm Thuốc GLp

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>