36579  

việc làm kiem nghiem vien thuc pham

  

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm ( Lap Supporter, Chỉ Tuyển Nam)

Behn Meyer & Co. (pte) Ltd. - Bình Dương

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Cong ty TNHH Hao Huong - Phan Thiết

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (nam)

Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Soát Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm - Quality Control

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (nam)

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (nam)

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (kcs - QA/QC)

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Thực Phẩm (bao ăn, Bao ở)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (nam)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược Sĩ Trung Cấp Làm Kiểm Nghiệm Sản Phẩm

Bắc Ninh

Kỹ Sư Thực Phẩm Kiêm Quản Lý

Tp Hồ Chí Minh

Thủ kho kiêm giao hàng (hàng thực phẩm, mỹ phẩm)

Cong Ty CP Smartchoices Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cán bộ kiểm quản lý giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tap doan Sun Group - Đà Nẵng

Kiểm Nghiệm viên - Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh

Nhân viên kiểm nghiệm 13

Cong ty TNHH Duoc pham Usapha - Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Nghiệm

Bắc Ninh

Kỹ Thuật Viên Kiểm Nghiệm

Hà Nội - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Kiểm Nghiệm

Hà Nội - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kiểm Nghiệm

Phú Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>