36899  

việc làm kiem nghiem vien thuc pham

  

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Kiểm Nghiệm

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

(Cần gấp) Nhân viên Quản lý chất lượng thực phẩm không yêu cầu kinh nghiệm

Hưng Yên - 400 $ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm ( Lap Supporter, Chỉ Tuyển Nam)

Behn Meyer & Co. (pte) Ltd. - Bình Dương

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm

Cong ty TNHH Hao Huong - Phan Thiết

CHUYÊN VIÊN KIỂM NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Cong Ty TNHH TI NO - Việt Nam

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Lương Thực-Thực Phẩm (Qc-Lab)

Cong ty CP THUC AN CHAN NUOI RICO TAY NINH - Việt Nam

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Lương Thực-Thực Phẩm (Qc-Lab)

Tây Ninh

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (kcs - QA/QC)

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Soát Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm - Quality Control

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (nam)

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (nam)

Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (nam)

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Thực Phẩm (bao ăn, Bao ở)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm (nam)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Thực Phẩm

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược Sĩ Trung Cấp Làm Kiểm Nghiệm Sản Phẩm

Bắc Ninh

Thủ kho kiêm giao hàng (hàng thực phẩm, mỹ phẩm)

Cong Ty CP Smartchoices Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cán bộ kiểm quản lý giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tap doan Sun Group - Đà Nẵng

Kiểm Nghiệm viên - Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh

Nhân viên kiểm nghiệm 13

Cong ty TNHH Duoc pham Usapha - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>