93129  

việc làm kiem nghiem duoc

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Phòng Kiểm Nghiệm

Đồng Nai

Kiểm nghiệm viên dược phẩm, Mỹ phẩm nhân viên sản xuất

Cong ty TNHH The Gioi Gen - Tp Hồ Chí Minh

Dược Sỹ Kiểm Nghiệm

Tp Hồ Chí Minh

Dược Sĩ Trung Cấp Làm Kiểm Nghiệm Sản Phẩm

Bắc Ninh

Chuyên Viên Phòng Hóa Dược, Kiểm Nghiệm Thuốc GLp

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiểm Nghiệm viên - Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Gia Nguyen - Bắc Ninh

Nhân viên kiểm nghiệm 13

Cong ty TNHH Duoc pham Usapha - Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Nghiệm - Đảm Bảo Chất Lượng

Cong Ty CP Duoc Pham Quoc Te ABIPHA - Việt Nam

Nhân viên kiểm nghiệm

Cong ty Co Phan Duoc Thu Y A No Va - Long An

Nhân viên kiểm nghiệm vi sinh

Cong ty CP Duoc Thu Y A No Va - Long An

Nhân viên Kiểm nghiệm, Đảm bảo chất lương

Cong ty duoc pham NIC-Pharma - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kiểm Nghiệm

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Kiểm Nghiệm

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Kiểm Nghiệm viên - Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QC)

Bắc Ninh

Kiểm Nghiệm Viên - Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (qc)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kiểm Nghiệm

Bắc Ninh

Nhân Viên Kiểm Nghiệm

Bắc Ninh

Nhân Viên Kiểm Nghiệm - Đảm Bảo Chất Lượng

Hà Nội

Nhân viên văn thư, kiểm nghiệm viên hóa

Hải Phòng

Nhân Viên Kiểm Nghiệm - ISO

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>