138988  

việc làm kiem nghiem duoc

  

Dược sĩ kiểm nghiệm sản phẩm 07

Cong ty TNHH Duoc pham Usapha - Bắc Ninh

Dược sĩ trung cấp làm kiểm nghiệm sản phẩm

Cong ty TNHH Duoc pham Usapha - Bắc Ninh

Chuyên viên phòng hóa dược, kiểm nghiệm thuốc GLP

Cong ty TNHH Duoc Quoc Te Dieu Vinh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Nhân Viên Kiểm Nghiệm - Đảm Bảo Chất Lượng

Cong ty co phan duoc pham quoc te ABIPHA - Hà Nội

Dược Sĩ Trung Cấp Làm Kiểm Nghiệm Sản Phẩm

Bắc Ninh

Chuyên viên phòng hóa dược và kiểm nghiệm thuốc GLP

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phòng Hóa Dược, Kiểm Nghiệm Thuốc GLp

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên phòng hóa dược, kiểm nghiệm thuốc GLP

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên phòng hóa dược, kiểm nghiệm thuốc GLP

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Dược sỹ kiểm nghiệm

Cong ty Cỏ phàn Duọc phảm Trung uong Vidipha. - Tp Hồ Chí Minh

Kiểm nghiệm viên dược phẩm, Mỹ phẩm nhân viên sản xuất

Cong ty TNHH The Gioi Gen - Tp Hồ Chí Minh

Dược Sĩ Trung Cấp Làm Kiểm Nghiệm Sản Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Nghiệm - Đảm Bảo Chất Lượng

Cong Ty CP Duoc Pham Quoc Te ABIPHA - Việt Nam

Nhân viên kiểm nghiệm 03

Cong ty TNHH Duoc pham Usapha - Bắc Ninh

Nhân viên kiểm nghiệm 20

Cong ty Co Phan Duoc Pham Medisun - Bình Dương

Nhân viên kiểm nghiệm

Cong ty Co Phan Duoc Pham Medisun - Bình Dương

Kiểm nghiệm viên

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM 3/2 - Tp Hồ Chí Minh

Kiểm nghiệm viên

Cong ty co phan Duoc Mediplantex ( MP ) - Hà Nội

Kiểm nghiệm viên

Cong ty co phan Duoc Mediplantex ( MP ) - Hà Nội

Nhân viên phòng kiểm nghiệm

Cong ty TNHH Duoc pham Vellpharm Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>