59929  

việc làm kiem nghiem duoc

  

Nhân viên kiểm nghiệm

Cong ty TNHH Duoc pham Vellpharm Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm nghiệm phòng QC 07

Cong ty TNHH Duoc pham Duoc lieu Moc Hoa Tram - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Nghiệm Hóa Lý

Cong Ty TNHH Tu Van Y Duoc Quoc Te - Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Nghiệm Hóa Lý

Cong Ty TNHH Tu Van Y Duoc Quoc Te - Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Nghiệm Hóa Lý

Cong Ty TNHH Tu Van Y Duoc Quoc Te - Hà Nội

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Kiểm Nghiệm

CONG TY TNHH DUOC PHAM DO THANH - Việt Nam

Kiểm nghiệm viên QC

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Bình Dương

Chuyên viên phòng kiểm nghiệm

Cong ty TNHH Duoc Quoc te Dieu Vinh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm nghiệm

CTY TNHH DONG NAM DUOC BAO LINH - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phòng QC (Kiểm Nghiệm Thuốc)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-14.000.000₫ một tháng

Chuyên viên phòng QC (kiểm nghiệm thuốc)

CONG TY Lien doanh DP Mebiphar-Austrapharm - Tp Hồ Chí Minh

Phó Phòng Thí Nghiệm - Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm ( Thừa Thiên Huế )

Huế

Nhân Viên Kỹ Thuật - Đo Lường Kiểm Nghiệm

Hà Nội

Phó Phòng Thí Nghiệm - Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm ( Thừa Thiên Huế )

Thừa Thiên Huế

Nhân Viên Kỹ Thuật - Đo Lường Kiểm Nghiệm

Hà Nội

Kiểm Nghiệm Viên QC

Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Nghiệm Hóa Lý

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Nghiệm Hóa Lý

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Nghiệm Hóa Lý

Hà Nội

KIỂM SOÁT CHI PHÍ TOUR (Yêu cầu kinh nghiệm du lịch)

ASIATICA TRAVEL - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>