108  

việc làm khu cong nghiep tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Đại diện thương mại khu vực Hòa Bình, Thái Nguyên

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Thái Nguyên - Hòa Bình - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý TDV khu vực Thái Nguyên - Bắc Cạn - Cao Bằng

Cong ty Co phan Duoc pham ECO (eco pharma J.S.C) - Cao Bằng - Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất - Khu Vực Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân Viên Sản Xuất - Khu Vực Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân Viên Sản Xuất - Khu Vực Thái Nguyên

Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Thái Nguyên

Thái Nguyên

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân viên vật tư, công trường

Cong ty co phan xay lap va thuong mai EMC - Thái Nguyên

Nhân viên vật tư, công trường 30

Cong ty co phan xay lap va thuong mai EMC - Thái Nguyên

Chỉ Huy Trưởng Công Trình (dự Án Samsung - Thái Nguyên)

Thái Nguyên

Kỹ Sư Công Nghệ Môi Trường

Thái Nguyên

Kỹ Sư Công Nghệ Môi Trường

Thái Nguyên

Công nhân

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Trường (tiếng Hàn)

Thái Nguyên

Quản Lý Thi Công Công Trình Mạng Điện

Thái Nguyên

Giáo viên kỹ năng sống 08

Cong Ty TNHH MTV Thuong Mai Dich Vu Khoi Nghiep - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành dược phẩm

Cong ty TNHH Phyzic Viet Nam - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành dược phẩm 31

Cong ty TNHH Phyzic Viet Nam - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giám sát chất lượng vệ sinh

Cong ty CP thuong mai dich vu va san xuat - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giám sát chất lượng vệ sinh 30

Cong ty CP thuong mai dich vu va san xuat - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>