161  

việc làm khu cong nghiep tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Housekeeping - Khu VCGT Vinpearl Land

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Bình

Tổ Trưởng Quầy Ẩm Thực Yummy Land - Khu VCGT Vinpearl Land

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Bình

Tổ Trưởng Lễ Tân - Thu Ngân tại Khu VCGT Vinpearl Land

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Bình

Tổ Trưởng Hướng Dẫn - Khu VCGT Vinpearl Land

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Bình

Tổ Trưởng Housekeeping - Khu VCGT Vinpearl Land

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Bình

Nhân Viên Thu Ngân - Phục Vụ Khu Ẩm Thực Yummy Land

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Bình

Tổ Trưởng Kỹ Thuật - Khu VCGT Vinpearl Land

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Bình

Nhân Viên Lễ Tân - Thu Ngân - khu VCGT Vinpearl Land

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Bình

Nhân Viên Kỹ Thuật - Khu VCGT Vinpearl Land

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Thái Bình

Nhân Viên Tài Chính -khu Vực Miền Nam

Ngan hang TMCP Phuong Dong OCB - Thái Bình

Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp Dự Án

Thái Bình

Nhân Viên Thí Nghiệm Đi Công Tác tại Thái Bình

TAP DOAN VINGROUP - Cong ty TNHH Xay dung Vincom - Thái Bình

Nhân sự - Công Nhân

Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh Xuat Nhap Khau - Thái Bình

Nhân Viên Thí Nghiệm Đi Công Tác tại Thái Bình

Thái Bình

Công Nhân Kĩ Thuật

Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Nam Định - Thái Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế Toán Công Nợ

Thái Bình

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Thái Bình

TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG

Thái Bình

THỦ KHO VẬT TƯ CÔNG TRƯỜNG

Thái Bình - 4.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>