153  

việc làm khu cong nghiep tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực (super Visor)

Thái Bình

Nhân Viên Ngân Hàng Khu Vực Miền Nam

Ngan hang TMCP Phuong Dong OCB - Thái Bình

Kỹ sư nông nghiệp 26

Cong ty CPTM duọc VTYT Khải Hà - Thái Bình

Công nhân

Cong ty Co phan CERINCO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân xưởng cơ (Nhà máy sản xuất) 16

Cong ty TNHH Thang May Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Thực phẩm/DV ăn uống - Công Nhân

Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh Xuat Nhap Khau - Thái Bình

Công Nhân Vận Hành - Bảo Dưỡng

Thái Bình

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

Thái Bình

TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG

Thái Bình

Cộng Tác Viên (freelance)

Thái Bình

Kỹ sư điện tự động hóa 29

Cong ty TNHH Pha Le Viet Tiep Thai Binh - Thái Bình

Kỹ sư thiết kế 29

Cong ty TNHH Pha Le Viet Tiep Thai Binh - Hà Nội - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cửa hàng trưởng 29

Cong ty Co phan Thanh Bac Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình

Tuyển 250 lao động phổ thông làm việc tại Thái Bình

Cong ty Co phan CERINCO Ha Noi - Thái Bình

Lao động phổ thông

Cong ty Co phan CERINCO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Engineer and Maintenance senior manager

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Thái Bình

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty Co phan CERINCO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái xe giám đốc

Cong ty Co phan CERINCO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty Co phan CERINCO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên hành chính - nhân sự tổng hợp 21

Cong ty Co phan CERINCO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>