17  

việc làm khu cong nghiep tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kinh doanh - Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Đồng Tháp, Sóc Trăng

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Sóc Trăng - Đồng Tháp

Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Đồng Tháp, Sóc Trăng

Sóc Trăng - Đồng Tháp

Nhân viên kinh doanh Miền Tây

Cong ty NERO PAINT - Sóc Trăng

Giám Sát Bán Hàng Sóc Trăng

Cong Ty TNHH Dong Hiep - Sóc Trăng

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH 19

CONG TY TNHH SX &TM GIONG THUY SAN HUY PHU - Sóc Trăng

Đại Diện Bán Hàng

Cong Ty Truyen Hinh So Ve Tinh Viet Nam (VSTV) - Sóc Trăng - Lào Cai

Đại Diện Bán Hàng – Sales Representative

Cong Ty Truyen Hinh So Ve Tinh Viet Nam (VSTV) - Sóc Trăng - Lào Cai

Giám Sát Bán Hàng Sóc Trăng

Sóc Trăng

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Sóc Trăng

Kỹ Thuật Viên

Sóc Trăng - Bến Tre

Trình Dược Viên (gấp)

Sóc Trăng

Đại Diện Bán Hàng - Sales Representative

Sóc Trăng

Kỹ Thuật Viên

Sóc Trăng - Bến Tre

Trình dược viên

Sóc Trăng

Giám Sát Kinh Doanh (Tại Sóc Trăng - Bạc Liêu)

Sóc Trăng - Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng/phó Phòng Khách Hàng

Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Cà Mau, Sóc Trăng

Sóc Trăng - Cà Mau