16  

việc làm khu cong nghiep tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN CA TRƯỞNG, CHỈ HUY KHU VỰC NAM NỬ

Sóc Trăng - Bà Rịa - Vũng Tàu

Công nhân triển khai internet 10

Chi nhanh Soc Trang - Cong ty Co phan Vien - Sóc Trăng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Triển Khai Internet tại Sóc Trăng 14

FPT Telecom - Sóc Trăng

Công Nhân Triển Khai Internet tại Sóc Trăng

Sóc Trăng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Công Nhân Triển Khai Internet tại Sóc Trăng

FPT Telecom - Sóc Trăng

FPT Telecom tuyển công nhân triển khai internet tại Sóc Trăng

Sóc Trăng

Giám Sát Bán Hàng Sóc Trăng

Cong Ty TNHH Dong Hiep - Sóc Trăng

Nhân sự - Fpt Telecom Tuyển Nhân Viên Thu Cước Tại Sóc Trăng

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT - Sóc Trăng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên

Sóc Trăng - Bến Tre

Đại Diện Bán Hàng

Sóc Trăng

Giám Sát Bán Hàng Sóc Trăng

Sóc Trăng

Trình dược viên

Sóc Trăng

Đại Diện Kinh Doanh Thẻ Kiến Thức Việt Trên Toàn Quốc

Sóc Trăng

Giám Sát Kinh Doanh (Tại Sóc Trăng - Bạc Liêu)

Sóc Trăng - Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng/phó Phòng Khách Hàng

Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Cà Mau, Sóc Trăng

Sóc Trăng - Cà Mau