20  

việc làm khu cong nghiep tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Đồng Tháp, Sóc Trăng

Sóc Trăng - Đồng Tháp

Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Đồng Tháp, Sóc Trăng

Sóc Trăng - Đồng Tháp

Giám Sát Bán Hàng Sóc Trăng

Cong Ty TNHH Dong Hiep - Sóc Trăng

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH 19

CONG TY TNHH SX &TM GIONG THUY SAN HUY PHU - Sóc Trăng

Đại Diện Bán Hàng

Cong Ty Truyen Hinh So Ve Tinh Viet Nam (VSTV) - Sóc Trăng - Lào Cai

Đại Diện Bán Hàng – Sales Representative

Cong Ty Truyen Hinh So Ve Tinh Viet Nam (VSTV) - Sóc Trăng - Lào Cai

Giám Sát Bán Hàng Sóc Trăng

Sóc Trăng

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Sóc Trăng

Đại Diện Kinh Doanh Thẻ Kiến Thức Việt Trên Toàn Quốc

Sóc Trăng

Kỹ Thuật Viên

Sóc Trăng - Bến Tre

Trình Dược Viên (gấp)

Sóc Trăng

Đại Diện Bán Hàng - Sales Representative

Sóc Trăng

Đại diện bán hàng

Sóc Trăng - Lào Cai

Kỹ Thuật Viên

Sóc Trăng - Bến Tre

Kỹ Thuật Viên

Sóc Trăng - Bến Tre

Đại Diện Bán Hàng

Sóc Trăng

Trình dược viên

Sóc Trăng

Giám Sát Kinh Doanh (Tại Sóc Trăng - Bạc Liêu)

Sóc Trăng - Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng/phó Phòng Khách Hàng

Sóc Trăng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Cà Mau, Sóc Trăng

Sóc Trăng - Cà Mau