27  

việc làm khu cong nghiep tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Hàng Hải - Khu Vực Quảng Ngãi - 02 Người

Quảng Ngãi

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Landscape Supervisor

Cong Ty TNHH VSIP Quang Ngai - Quảng Ngãi

Giám sát bán hàng (Quảng Ngãi)

Cong ty CP Diana - Quảng Ngãi - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư hiện trường. 06

Cong ty TNHH Anh Cuong - Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Tỉnh Quảng Ngãi

CONG TY TNHH MTV THUONG MAI DICH VU DP YKPHARMA - Quảng Ngãi

Dầu khí/Địa chất - Rigging Supervisor

Cong Ty Co Phan Dich Vu Dau Khi Quang Ngai - Quảng Ngãi

Dầu khí/Địa chất - Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan Dich Vu Dau Khi Quang Ngai - Quảng Ngãi

Nhân Viên Kinh Doanh

Quảng Ngãi

HSE Staff

Quảng Ngãi

Giám Sát Quản Lý Chất Lượng Sơn

Quảng Ngãi

HSE Staff

Quảng Ngãi

Asst. Sup Qc (Trợ Lý Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng)

Quảng Ngãi

HSE Staff

Quảng Ngãi

Giám Sát Quản Lý Chất Lượng Sơn

Quảng Ngãi

Trình Dược Viên Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Otc Tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Quản Lý Chất Lượng Sơn - 05 Vị Trí

Quảng Ngãi

Nhân Viên Thị Trường

Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc vùng - RSM, miền Trung

Quảng Ngãi - Bình Định

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Quảng Nam, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - Quảng Nam

trang:     1 | 2    >>