109  

việc làm khu cong nghiep tại Phú Thọ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Phú Thọ

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Phú Thọ

Tổ Trưởng/ Nhân Viên Hướng Dẫn Sân Băng - Khu VCGT Vinpearl Land

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Phú Thọ

Giám sát kinh doanh khu vực

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Phú Thọ - 10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Đại Diện Thương Mại Khu Vực Phú Thọ

Cong ty TNHH Thuong mai K&G Viet Nam - Phú Thọ

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Khu Vực Phú Thọ

Cong ty TNHH Thuong mai K&G Viet Nam - Phú Thọ

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Tap Doan Austdoor - Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Tổ Trưởng Kỹ Thuật - Khu VCGT Vinpearl Land

Phú Thọ

Nhân Viên Kỹ Thuật - Khu VCGT Vinpearl Land

Phú Thọ

Nhân Viên Lễ Tân - Thu Ngân - khu VCGT Vinpearl Land

Phú Thọ

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Tap Doan Austdoor - Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Phú Thọ

Phú Thọ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Phú Thọ

Phú Thọ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyen Tdv Khu Vuc Quang Ninh Phu Tho

Phú Thọ - Quảng Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Phòng Nghiệp Vụ Logistic Tại Phú Thọ

Cong ty Co phan Van Tai va Xay dung Cong - Phú Thọ

Công Nhân Kỹ Thuật Dịch Vụ Khách Hàng -FPT Telecom Phú Thọ

FPT Telecom - Phú Thọ

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Cong ty co phan Tan Phong - Phú Thọ - 200-500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>