430  

việc làm khu cong nghiep tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên vệ sinh công nghiệp 03

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Hưng Yên

Quản lý trang trại khu vực phía bắc

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hưng Yên

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Khu Vực Hưng Yên

Cong Ty Co Phan MERAP GROUP - Hưng Yên

Đại diện thương mại khu vực 02

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe Khu vực Gia Lâm, Vĩnh Tuy, Hưng Yên

Cong ty Taxi Group - Vinh - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại tại khu vực Hưng Yên

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Cong ty TNHH An Dinh - Hưng Yên

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Cong ty TNHH An Dinh - Hưng Yên

Kỹ Sư Nông Nghiệp

Hưng Yên

Kỹ thuật, Công nhân vận hành, LĐ phổ thông 31

Cong ty TNHH Thiet Bi Dien Lien Gia - Hưng Yên

Công nhân kỹ thuật cơ khí 31

Cong ty Co phan Oristar - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành chế biến sữa 27

Cong Ty Co Phan Thuc Pham Dinh Duong Nutifood Viet - Hưng Yên

Công nhân vận hành chế biến sữa chua

Cong Ty Co Phan Thuc Pham Dinh Duong Nutifood Viet - Hưng Yên

Công nhân mài cơ khí.. 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài đánh bóng. 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mạ,, 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mạ. 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài đánh bóng 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>