203  

việc làm khu cong nghiep tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Thiết Kế Mỹ Thuật Công Nghiệp

Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Hưng Yên - Mức Lương 7-10 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

KCS thành phẩm - khu vực Văn Giang, Hưng Yên

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên - 6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Kỹ Sư Nông Nghiệp

Hà Nội - Hưng Yên

Kế Toán Trưởng Công Ty Thành Viên

Hà Nội - Hưng Yên

Kế Toán Trưởng Công Ty

Hưng Yên - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Công Ty Tuyển Gấp NV LX Và Phụ Xe Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Công Nhân Sản Xuất

Hưng Yên - 3.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Hưng Yên - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Ty Tuyển Gấp NV LX Và Phụ Xe Tại Hưng Yên

Hưng Yên

Môi trường/Xử lý chất thải - Chuyên Viên Cải Tiến và An Toàn

Cong Ty Co Phan Cong Nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

THỦ KHO SẢN XUẤT : 01 NGƯỜI

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Dệt may - Trưởng Phòng Kinh Doanh

Cong ty Co phan Nhuom Ha Noi - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

THỦ KHO SẢN XUẤT : 01 NGƯỜI

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Nhân Sự

Cong Ty Co Phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên

Kiểm Toán Nội Bộ

Cong ty TNHH KBL Viet Nam - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khuôn Mẫu

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khuôn Mẫu

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tạp Vụ

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>