296  

việc làm khu cong nghiep tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Hải Phòng - Tuyển dụng công nhân tại các khu công nghiệp Hải Phòng

fpt telecom hai phong - Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng- QA/QC ( Khu Vực Công Trường)

Cong ty TNHH Sinh Nam Metal (Viet Nam) - Hải Phòng

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng- QA/QC ( Khu Vực Công Trường)

Cong ty TNHH Sinh Nam Metal (Viet Nam) - Hải Phòng

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng- QA/QC ( Khu Vực Công Trường)

Cong ty TNHH Sinh Nam Metal (Viet Nam) - Hải Phòng

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng- QA/QC ( Khu Vực Công Trường)

Cong ty TNHH Sinh Nam Metal (Viet Nam) - Hải Phòng

Cộng Tác Viên PG Tại Khu Vực Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng- QA/QC ( Khu Vực Công Trường)

Hải Phòng - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ Sửa Máy May Công Nghiệp

Cong ty TNHH Regina Miracle International Viet Nam - Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Khí Công Nghiệp Tại Hải Phòng Hoặc Hà Nội

Hà Nội - Hải Phòng

Nhân viên vệ sinh công nghiệp tại KCN Nomura

Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

nhân viên vệ sinh công nghiệp tại KCN Nomura

Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Bán Hàng Tại Khu Vực Hải Phòng

Cong ty TNHH Dieu Hoa Gree (Viet Nam) - Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh thị trường khu vực Hải Phòng

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI Q&G VIET NAM - Hải Phòng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh/ Trình dược viên khu vực Hải Phòng

Cong ty Co phan duoc pham An Hung - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Hải Dương, Hải Phòng

Hải Dương - Hải Phòng - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Bán Hàng Tại Khu Vực Hải Phòng

Hải Phòng

Giáo Viên Mầm Non Khu Vực Hải Phòng (tuyển Gấp)

Hải Phòng

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Hải Phòng

Hải Phòng - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thợ Sơn - Khu Vực Wtg (painter Contractor)

Hải Phòng

Quản Lý, Trợ Ly' Cửa Hàng Highlands Coffee Tại Khu Vực Hải Phòng

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>