121  

việc làm khu cong nghiep tại Hà Tĩnh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty Cổ phần Vcomsat Tuyển CTV khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - Nghệ An

tuyển tổ trường kéo cáp điện công nghiệp

Hà Tĩnh - Vinh

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh - Khu vực Bắc Trung Bộ

Cong Ty Tai Chinh TNHH Mot Thanh Vien Home Credit - Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại khu vực Hà Tĩnh

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Hà Tĩnh - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý khu vực

Cong ty co phan dau tu dau khi Next - Hà Tĩnh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - Nghệ An

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Nghệ An, Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - Nghệ An

Quản Lý Valix Khu Vực Miền Trung

Hà Tĩnh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực

Hà Tĩnh

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Phía Bắc_ Dsm

Hà Tĩnh

Quản Lý Khu Vực

Hà Tĩnh

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Phía Bắc_ Dsm

Hà Tĩnh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật

Cong ty CP Kinh te - Ky Thuat Ha Noi - Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư công trình

Cong ty TNHH co khi cong trinh Weichien - Hà Tĩnh

Thư ky' công trình

Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đi Công Trường

Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh

Hà Tĩnh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh

Hà Tĩnh

Công nhân đi công trường

CP ong soi thuy tinh Nghi Son - Hà Tĩnh - 10.000.000₫ một tháng

Công ty TNHH Trường Thành tuyển kế toán thuế

Hà Tĩnh - Vinh

trang:     1 | 2 | 3    >>