177  

việc làm khu cong nghiep tại Hà Tĩnh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thủ Kho Công Trường Làm Việc Tại Khu Công Nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp Làm Quản Lý Công Trình Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Cong Ty TNHH TM DV XD Hiep Phat - Hà Tĩnh

Tuyển Kỹ Sư Điện Công Nghiệp Làm Quản Lý Công Trình Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Tuyển Kỹ Sư Điện Công Nghiệp Làm Quản Lý Công Trình Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Quản lý khu vực

Cong ty TNHH Duoc Pham Nam Thai Hoa - Hà Tĩnh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Đại diện bán hàng khu vực

Cong ty CP Vietcolor - CN Nghe An - Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bày biện khu vực

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Mesa - Hà Tĩnh

Tuyển Giám sát bán hàng khu vực Ninh Bình đến Hà Tĩnh

Cong ty co phan gia dung Goldsun - Hà Tĩnh - Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC khu vực Miền Trung

Cong ty Co phan Hoa Duoc - Hà Tĩnh

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (Asm)

Hà Tĩnh

Trình dược viên khu vực miền Bắc (Từ Hà Tĩnh trở ra)

Duoc pham Tan A - Hà Tĩnh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

tuyển đại diện kinh doanh khu vực nghệ an và hà tĩnh

Hà Tĩnh - Nghệ An

Đại Diện Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung

Hà Tĩnh

Đại Diện Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung

Hà Tĩnh

Đại Diện Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung

Hà Tĩnh

Đại Diện Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung

Hà Tĩnh

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ Tại Nghệ An / Lào Cai /Hà Tĩnh

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Hà Tĩnh - Nghệ An

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ Tại Thanh Hóa / Hà Tĩnh / Vĩnh Phúc / Hòa Bình

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Hà Tĩnh - Thanh Hóa

Biên phiên dịch- trợ lý công trình 14

Cong ty TNHH Mic-Tech Viet Nam - Hà Tĩnh

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ Tại Thanh Hóa / Hà Tĩnh / Vĩnh Phúc / Hòa Bình

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Hà Tĩnh - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>