Việc làm khu cong nghiep tại Hà Tĩnh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 86 việc làm  

Tuyển công nhân nữ làm khu công nghiệp Vũng Áng Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân bảo trì làm việc tại khu công nghiệp Vũng Áng Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - 9.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân nữ làm việc khu công nghiệp Fomasa Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân nữ làm khu công nghiệp Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân nữ làm việc khu công nghiệp Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân kỹ thuật, kỹ sư cho khu công nghiệp Fomasa Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Tuyển công nhân nữ làm khu công nghiệp Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân nữ làm thủy sản tại khu công nghiệp Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Công Nhân Thủy Sản Khu Công Nghiệp Vũng Áng - Kỳ Anh

Hà Tĩnh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Sale) - Khu Vực Miền Trung

Hà Tĩnh - Nghệ An

Giám Đốc Khu Vực/ Giám Đốc Chi Nhánh Miền Trung

Hà Tĩnh

Giám Sát Kinh Doanh (Khu Vực Nghệ An, Hà Tĩnh)

Hà Tĩnh - Nghệ An

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung

Hà Tĩnh

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN.CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC KHU VỰC HÀ TĨNH

Hà Tĩnh - 3.500.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Khu Vực Hà Tĩnh

Hà Tĩnh - 5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực (Nghệ An, Hà Tĩnh)

Hà Tĩnh - Nghệ An - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (aasm) - Nam Bắc Bộ

Hà Tĩnh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đốc Công Cẩu Cáp

Hà Tĩnh

Tuyển dụng công nhân cho công ty Lilama 18 đi làm luôn

Hà Tĩnh - 9.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân nữ đi làm luôn

Hà Tĩnh - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>