435  

việc làm khu cong nghiep tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh (Quản lý khu vực) 27

Cong ty Co phan Phat trien Nong nghiep Minh Tam - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển thị trường - khu vực Đà Nẵng và Hà Nội

Cong ty CP Hikoji Viet Nam - Đà Nẵng - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trainer (Khu vực Đà Nẵng) 25

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Đà Nẵng

Giám đốc bán hàng khu vực - ASM 18

Cong ty CP TM - DV XNK Quoc Te Truong - Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh tại khu vực Trung Bộ

Cong ty TNHH VINAMASK - Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh tại khu vực Trung Bộ

Cong ty TNHH VINAMASK - Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh tại khu vực Trung Bộ

Cong ty TNHH VINAMASK - Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh tại khu vực Trung Bộ

Cong ty TNHH VINAMASK - Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh tại khu vực Trung Bộ

Cong ty TNHH VINAMASK - Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh tại khu vực Trung Bộ

Cong ty TNHH VINAMASK - Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh tại khu vực Trung Bộ

Cong ty TNHH VINAMASK - Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh tại khu vực Trung Bộ

Cong ty TNHH VINAMASK - Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh tại khu vực Trung Bộ

Cong ty TNHH VINAMASK - Đà Nẵng

Giám sát kinh doanh tại khu vực Trung Bộ

Cong ty TNHH VINAMASK - Đà Nẵng

Kinh doanh - Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Gt) Các Tỉnh Khu Vực Miền Đông

Cong ty TNHH Phan Phoi Lien Ket Quoc Te - Đà Nẵng - Nha Trang

Cán Bộ Phụ Trách Kinh Doanh Khu Vực

Cong Ty CP Day Va Cap Dien Thuong Dinh - CADI-SUN - Đà Nẵng

Giám đốc kinh doanh khu vực - ASM Ngành hàng năng lượng

Cong Ty CP Tap Doan Dien Lanh Dien May Viet - Đà Nẵng

Cán Bộ Phụ Trách Kinh Doanh Khu Vực

Cong Ty CP Day Va Cap Dien Thuong Dinh - CADI-SUN - Đà Nẵng

Cán Bộ Phụ Trách Kinh Doanh Khu Vực

Đà Nẵng

Quản Lý - Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Ngành Hàng Thiết Bị Nhà Bếp

Đà Nẵng - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>