518  

việc làm khu cong nghiep tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ Khu Vực Đà Nẵng

CONG TY TAI CHINH TNHH MOT THANH VIEN QUOC TE - Đà Nẵng

Dệt may - Kỹ Sư / Thiết Kế May Công Nghiệp

Cong ty CP KEYHINGE TOYS Viet Nam - Đà Nẵng

Dệt may - Tuyển Kỹ Sư / Thiết Kế May Công Nghiệp

Cong ty CP KEYHINGE TOYS Viet Nam - Đà Nẵng

Dệt may - Tuyển Kỹ Sư/ Thiết Kế May Công Nghiệp

Cong ty CP Keyhinge Toys Viet Nam - Đà Nẵng

Kỹ Sư Ngành May Công Nghiệp

CONG TY CP KEYHINGE TOYS VIET NAM - Đà Nẵng

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp

Đà Nẵng

Kỹ Sư / Thiết Kế May Công Nghiệp

Đà Nẵng

Phó phòng bán hàng phụ trách khu vực 18

Cong ty co phan Thuc pham Huu Nghi - Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh khu vực Miền Trung 1

Cong ty TNHH VINAMASK - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật khu vực miền Trung

Cong ty co phan che tao may DI AN - Đà Nẵng

Trưởng vùng quản lý khu vực

Cong ty TNHH Vat Lieu Nhiet Phat Loc - Đà Nẵng

Nhân viên phát triển thị trường - khu vực Đà Nẵng và Hà Nội

Cong ty CP Hikoji Viet Nam - Đà Nẵng - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển quản lý kinh doanh khu vực 10

Cong Ty TNHH LIVA IAMO - Đà Nẵng - 8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Cong Ty TNHH Danh An Phat - Đà Nẵng

Quản Lý kinh doanh Khu Vực 22

CONG TY TNHH LIVA IAMO - Đà Nẵng - 8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Khu Vực Tỉnh

Đà Nẵng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực

Đà Nẵng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lắp Đặt Khu Vực Đà Nẵng

Đà Nẵng

Nhân Viên Tuyển Dụng Khu Vực Miền Trung

Đà Nẵng - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Đà Nẵng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>