105  

việc làm khu cong nghiep tại Bình Thuận

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Thuận

Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát kinh doanh khu vực Bình Thuận

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Bình Thuận - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Khu Vực

Bình Thuận

Giám Đốc Khu Vực

Bình Thuận

Giám Đốc Khu Vực

Bình Thuận

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Thủy Sản

Cong Ty TNHH Bien Luong - Vinh - Bình Thuận - 10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Bien Luong - Vinh - Bình Thuận - 5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Cong Ty TNHH Bien Luong - Vinh - Bình Thuận - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Bình Thuận

Kỹ sư công trình 26

Cong ty Co phan Thiet bi va Cong nghe Thien - Hà Nội - Phan Thiết - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kê toán Kho và công nợ tại Mũi Né

Phan Thiết - 3.500.000-4.500.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Kế Toán Kho và công nợ tại Mũi Né

Bình Thuận

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐỒ ĐIỆN

Cong ty CPTM Thiet bi dien Viet Nhat - Phan Thiết

GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN

Cong ty CPTM Thiet bi dien Viet Nhat - Phan Thiết

Giám sát bán hàng (ASM)

Cong ty TNHH Austdoor mien Nam - Bình Thuận

Trưởng phòng Hành chính - tổng hợp 25

Cong ty Co phan Thiet bi va Cong nghe Thien - Phan Thiết - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Fpt Bình Thuận - Nhân Viên Chất Lượng (Qa) Tại Phan Thiết

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Phan Thiết

Giám đốc quản lý lưu trú (Room Division Director)

Cong ty TNHH Du lich Phuong Dong+ - Bình Thuận

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH TM SX Quan Trung - Bình Thuận

Ngoại ngữ - Phiên Dịch, Biên Dịch Tiếng Hoa (Dự Án Kcn)

Cong Ty TNHH SX Hang Tieu Dung Binh Tan (BITA'S) - Bình Thuận

Ngoại ngữ - Phiên Dịch, Biên Dịch Tiếng Anh (Dự Án Kcn)

Cong Ty TNHH SX Hang Tieu Dung Binh Tan (BITA'S) - Bình Thuận

trang:     1 | 2 | 3    >>