71  

việc làm khu cong nghiep tại Bình Thuận

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Thuận

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kĩ thuật điện công nghiệp 04

Cong ty Co phan Thiet bi may Manh Dat - Phan Thiết - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Giám Sát Bán Hàng - Bổ Sung (Khu Vực Phan Thiết)

Cong ty Co phan KyVy - Phan Thiết - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Khu Vực Miền Nam) 08

Cong Ty CP Thiet Bi Y Te Viet Nhat - Phan Thiết - Bình Phước

Giám Sát Bán Hàng Phụ Trách Khu Vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa

Ninh Thuận - Bình Thuận - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Bổ Sung (Khu Vực Phan Thiết)

Phan Thiết

Ngoại ngữ - Nhân Viên Nghiệp Vụ Xuất Hàng Nước Ngoài

Cong Ty TNHH SX Hang Tieu Dung Binh Tan (BITA'S) - Bình Thuận

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Nghiệp Vụ Xuất Hàng Nước Ngoài

Cong Ty TNHH SX Hang Tieu Dung Binh Tan (BITA'S) - Bình Thuận

Nhân viên bán hàng tại công ty 26

Cong ty co khi nhua Binh Thuan - Hà Nội - Bình Thuận

Công Nhân Kỹ Thuật Vận hành Sản Xuất Cafe

Viet Thai International (Highlands Coffee) - Bình Thuận

Phiên dịch viên tiếng Trung 24

Co Phan Thiet Bi Cong Nghiep Huynh Long - Phan Thiết - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vật tư 19

Cong ty co phan thiet bi cong nghiep Tung Linh - Hà Nội - Phan Thiết

Ngoại ngữ - Nhân Viên Marketing

Cong Ty TNHH SX Hang Tieu Dung Binh Tan (BITA'S) - Bình Thuận

KỸ sư an toàn lao động 24

Cong ty Co phan thiet ke va cong nghe xay - Phan Thiết - Hà Nội

Nhân viên kĩ thuật điện lạnh 23

Cong ty co phan thiet bi may Manh Dat - Phan Thiết - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Thư Ký, Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc ( Biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH SX Hang Tieu Dung Binh Tan (BITA'S) - Bình Thuận

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH SX Hang Tieu Dung Binh Tan (BITA'S) - Bình Thuận

Nhân viên IT, Quản trị Website 11

Cong Ty Co Phan Thiet Bi Y Te TDM - Phan Thiết - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý mại vụ 10

Cong ty TNHH Tandtfamily - Bình Thuận

Nhân viên dự án, văn phòng 09

Cong ty co phan thiet bi dien MTV - Phan Thiết - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kĩ thuật điện lạnh 04

Cong ty Co phan Thiet bi may Manh Dat - Phan Thiết - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>