115  

việc làm khu cong nghiep tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kĩ Thuật

Linh Trung Tin Group - Bắc Giang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại khu vực Bắc Giang

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Bắc Giang

TDV khu vực toàn miền bắc

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng lái Xe khu vực Sân Bay_Sức khỏe tốt

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại Diện Ba'n Hàng Khu Vực

Bắc Giang

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Khu Vực Tp Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Khu Vực Tp Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân viên công vụ

Cong ty TNHH Haem Vina - Bắc Giang

Công nhân tạp vụ

Cong ty TNHh Vimark - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân gấp

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch

Cong ty TNHH Thuc an Chan nuoi Dac Khu Hope - Bắc Giang

Thủ kho phụ tùng

Chi Nhanh Khu Vuc Bac Bo - Cong Ty Co - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân

Cong ty TNHH TM va DV Toc Dep Quang Trung - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo dưỡng sửa chữa cơ khí

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa cơ điện

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật biết Tiếng Trung 02

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán viên

Tong cong ty Hoa Binh Minh - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát sản xuất

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>