103  

việc làm khu cong nghiep tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình Dược Viên - Cộng Tác Viên OTC Khu Vực Các Tỉnh Miền Bắc

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Khu Vực Miền Bắc 08

Cong Ty TNHH TH COM - Bắc Giang

Quản lý TDV khu vực Đông Bắc 1

Bắc Giang - 500-750 $ một tháng

Trưởng nhóm kinh doanh khu vực thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Trưởng nhóm kinh doanh khu vực thành phố Bắc Giang

Bắc Giang

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Bắc Giang

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Bắc Giang

Nhân Viên Bán Hàng Khu Vực

Bắc Giang

Trình Dược Viên (khu Vực Đông Bắc)

Bắc Giang

Trình Dược Viên ETC Các Tỉnh Khu Vực Phía Bắc

Bắc Giang

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Bắc Giang

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc- Kênh Bệnh Viện

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Vệ - Vệ Sỹ Chuyên Nghiệp

Bắc Ninh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân 08

Cong ty TNHH ShinSung Vina - Bắc Giang

Công nhân điện tử 03

Cong ty TNHH Via Nano Hightech - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân bếp 01

Cong ty TNHH ShinSung Vina - Bắc Giang

Xây dựng - Công Nhân Lao Động Phổ Thông

CN Cong ty CP TM & DTXD Ngan Ha- Bac - Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên, Cộng Tác Viên

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Vật Tư

CONG TY CP TAP DOAN KHOANG SAN A CUONG - Bắc Giang

Nhân Viên Thị Trường Tỉnh 23

Cong Ty Co Phan Duoc Minh Minh - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>