128  

việc làm khu cong nghiep tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Bắc Ninh + Bắc Giang

Cong ty cỏ phàn tạp doàn MERAP - Bắc Ninh - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Bắc Ninh + Bắc Giang

Cong ty cỏ phàn tạp doàn MERAP - Bắc Ninh - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Bắc Ninh + Bắc Giang

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Bắc Ninh - Bắc Giang - 6.500.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Khu Vực

Bắc Giang

Trình Dược Viên Khu Vực

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Bắc Ninh + Bắc Giang

Bắc Ninh - Bắc Giang - 6.500.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực

Bắc Giang

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc- Kênh Bệnh Viện

Bắc Giang

Tuyển Trình Dược Viên Kiêm Nhà Phân Phối Tại Khu Vực Miền Bắc 1

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bắc Ninh, Bắc Giang

Bắc Ninh - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Khu Vực Bắc Ninh + Bắc Giang

Bắc Ninh - Bắc Giang - 6.500.000₫ một tháng

Quản Lý Khu Vực

Bắc Giang

Trình Dược Viên Khu Vực Bắc Ninh + Bắc Giang

Bắc Ninh - Bắc Giang - 6.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ - Vệ Sỹ Chuyên Nghiệp

Bắc Ninh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Tiếng Trung

Bắc Giang

Công Nhân

CONG TY TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

chuyển viên đào tạo chuyển giao công nghệ

Cao Bằng - Bắc Giang - 11.000.000-12.000.000₫ một tháng

Công Tác Viên OTC Miền Bắc

Bắc Giang

Công nhân Lắp máy

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>