99  

việc làm khu cong nghiep tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Bếp Chính Khu Công Nghiệp Đình Tra'm - Bă'c Giang

Bắc Giang

Giám sát vệ sinh công nghiệp tại Bắc Giang 15

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Bắc Giang

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kĩ Thuật

Linh Trung Tin Group - Bắc Giang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng ETC khu vực Đông Bắc 15

Cong ty Duoc Ha Minh - Bắc Giang

Bếp Phó Khu CN Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Khu Vực Tp Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Khu Vực Tp Bắc Giang

Bắc Giang

Đại Diện Ba'n Hàng Khu Vực

Bắc Giang

★☆★ Nhân Viên Phòng Kinh Doanh - Công Ty Nhật Bản★☆★

Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuc an Chan nuoi Dac Khu Hope - Bắc Giang

Nhân viên tư vấn bán xe tải, xe bus

Chi Nhanh Khu Vuc Bac Bo - Cong Ty Co - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán xe tải, xe bus, tải hyundai

Chi Nhanh Khu Vuc Bac Bo - Cong Ty Co - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh xe tải, bus

Chi Nhanh Khu Vuc Bac Bo - Cong Ty Co - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý biết tiếng Trung 02

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn. 02

Cong ty TNHH DAE HWA VINA - Bắc Giang

Quản lý tổng vụ ( tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch và quản lý 01

Cong ty Seo Chang Vina - Bắc Giang

Phó phòng sản xuất 01

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Trợ lý tiếng Trung ( giỏi) 02

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên Xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Dien tu NCC Vina - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>