26  

việc làm khu cong nghiep trang bang tại Tây Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Kiến Trúc Sư Xây Dựng

Cong ty TNHH TM-XD My thuat Tuong dai Anh Duong - Tây Ninh

Kiến trúc/Nội thất - Kiến Trúc Sư Xây Dựng

Cong ty TNHH TM-XD My thuat Tuong dai Anh Duong - Tây Ninh

Kiến trúc/Nội thất - Họa Viên Kiến Trúc

Cong ty TNHH TM-XD My thuat Tuong dai Anh Duong - Tây Ninh

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng

Cong ty TNHH TM-XD My thuat Tuong dai Anh Duong - Tây Ninh

Thông dịch tiếng Hoa

Cong ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Thông dịch tiếng Hoa 03

Cong ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh

Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng

Tây Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Tây Ninh

Merchandiser Lương Hấp Dẫn

Tây Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám đốc sản xuất

Tây Ninh

Nhân Viên Thủ Kho Than (Tây Ninh)

Tây Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Tây Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Qa / Qc Lương Cao

Tây Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Tây Ninh

Phó Quản Đốc Phân Xưởng Nhuộm

Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng - Thu Ngân Đtdđ / Laptop Tại Tây Ninh

Tây Ninh

Nhân Viên Thí Nghiệm

Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Xưởng Sản Xuất

Tây Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Chất Lượng

Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2    >>