162  

việc làm khu cong nghiep tien son tại Bắc Ninh

  

Tuyển lai xe tải gấp (khu cn Đại Đồng-Hoàn Sơn)

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công nhân thạch cao, sơn bả 16

Cong ty Co phan landco - Bắc Ninh

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Cong Ty TNHH Nha Nuoc MTV Co Khi Ha Noi - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh (ưu tiên Nam) 26

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thực tập sinh phòng cải tiến sản xuất

Bắc Ninh

Thực Tập Sinh Phòng Cải Tiến Sản Xuất

Bắc Ninh

Xây dựng - Nhân Viên Phân Phối Sơn Mykolor Tại Bắc Ninh

Cong Ty TNHH Kuong My - Nha phan phoi son - Bắc Ninh

Nhân viên tư vấn sơn nước 15

Cong ty 4 Oranges Co. ltd - Bắc Ninh - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Khu Thành Phẩm

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Khu Chế Biến

Bắc Ninh

Thợ điện cầu trục cổng trục 02

Cong ty TNHH San xuat Cau truc Cong nghiep AQA - Bắc Ninh

Công nhân băm phế 01

Cong ty CP Nhua thuc pham STD - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân bảo dưỡng 29

Cong ty TNHH Vitech Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sửa chữa 28

Cong ty Nam Hong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật 26

Cong ty TNHH TMSX phat trien cong nghe THT - Bắc Ninh

Quản lý thi công công trình

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Quản lý thi công công trình 26

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Bắc Ninh

Công nhân và lao động phổ thông 15

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Công nhân kỹ thuật cơ khí

Cong ty TNHH Bao bi NM Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Kĩ Thuật Toàn Quô'c

Cong Ty Co Phan LILAMA 69-1 - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>