321  

việc làm khu cong nghiep tien son tại Bắc Ninh

  

Tuyển lai xe tải gấp (khu cn Đại Đồng-Hoàn Sơn)

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Cong Ty TNHH Nha Nuoc MTV Co Khi Ha Noi - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh (ưu tiên Nam) 27

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh (ưu tiên Nam) 24

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thực tập sinh phòng cải tiến sản xuất

Cong Ty TNHH Ariston Thermo Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất xưởng khoan tiện MCT 07

Cong ty TNHH S-VINA - Bắc Ninh

Thực Tập Sinh Cải Tiến Sản Xuất

Bắc Ninh

Xây dựng - Nhân Viên Phân Phối Sơn Mykolor Tại Bắc Ninh

Cong Ty TNHH Kuong My - Nha phan phoi son - Bắc Ninh

Đại Diện Thương Mại Kiêm Nhân Viên Tư Vấn Sơn Nước

Cong ty 4 Oranges Co. ltd - Bắc Ninh - 4.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Kiêm Nhân Viên Tư Vấn Sơn Nước

Cong ty 4 Oranges Co. ltd - Bắc Ninh - 4.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Tại Bắc Ninh, Sơn La

Bắc Ninh

Giám sát kinh doanh khu vực 12

Cong ty co phan Daisy Quoc te - Bắc Ninh

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý bán hàng khu vực 14

Cong ty TNHH MTV NGK Viet Duc - Bắc Ninh

Giám sát kinh doanh khu vực

Cong ty co phan Daisy Quoc te - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC khu vực phía Bắc 07

Cong ty Co phan Kinh doanh Duoc pham Chau Au - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Khu Thành Phẩm

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Khu Chế Biến

Bắc Ninh

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Cong ty TNHH DV Bao ve Bach Dang Giang - Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>