14  

việc làm khu cong nghiep thuan an tại Quảng Nam

  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kế Toán Công Nợ

Cong Ty TNHH Trang An V.E.M - Quảng Nam

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Son Ha Chu Lai - Quảng Nam

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (tại Quảng Nam)

Quảng Nam

Nhân Viên Lắp Đặt NM Chu Lai

Tap Doan Tan Hiep Phat - Quảng Nam

Nhân Viên Lắp Đặt NM Chu Lai

Tap Doan Tan Hiep Phat - Quảng Nam

Nhân Viên Lắp Đặt NM Chu Lai

Quảng Nam

Driving Range Attendant (Nhân viên phục vụ sân tập)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Nhân viên Thời vụ nhà hàng và Bếp

Đà Nẵng - Quảng Nam

Caddie (Nhân viên phục vụ sân gôn)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Trình Dược Viên Quảng Nam

Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên pháp chế

Quảng Nam

Cán bộ quản lý

Quảng Nam

Trưởng Phòng Hành Chính

Quảng Nam

Chuyên Viên Pháp Lý (Làm Việc Tại Kph Chu Lai)

Đà Nẵng - Quảng Nam