10  

việc làm khu cong nghiep thuan an tại Quảng Nam

  

Trưởng/Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam - Long An

Kế Toán Trưởng tại Quảng Nam

Cong Ty TNHH Bao Hiem Nhan Tho AIA Viet Nam - Quảng Nam

Nhân viên kinh doanh Du lịch

Cong ty co phan dau tu du lich Hung Cuong - Quảng Nam

Kế Toán Trưởng

Quảng Nam

Nhân Viên Mua Hàng

Quảng Nam - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng/Phó Phòng Cơ Điện

Quảng Nam - Long An

Nhân viên lễ tân (Nam)

Quảng Nam

Lễ Tân Spa (thời vụ)

Quảng Nam

GIÁM ĐỐC VÙNG

Quảng Nam - Khánh Hòa

Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng

Hội An