20  

việc làm khu cong nghiep thuan an tại Quảng Nam

  

Giám Đốc Điều Hành Khu Du Lịch Biển Hội An

Hội An

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Quảng Nam

Quảng Nam

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Bao Bi Thong Minh IntBOX - Đà Nẵng - Quảng Nam

Nhân viên kinh doanh Du lịch

Cong ty co phan dau tu du lich Hung Cuong - Quảng Nam

Chuyên viên thiết kế đồ họa (làm việc tại HCM, Quảng Nam)

Quảng Nam

Thủ quỹ (General Cashier)

Quảng Nam

Thủ kho (Store keeper)

Quảng Nam

Giám Sát Bán Hàng

Đà Nẵng - Quảng Nam

Nhân Viên Kinh Doanh

Tam Kỳ - Hội An - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân (Receptionist/ Night Audit)

Quảng Nam

Caddie (Nhân viên phục vụ sân gôn)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Ambassador (Receptionist)/Nhân viên Lễ Tân

Quảng Nam

Golf Receptionist (Nhân viên Lễ tân)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Duty Manager/Giám sát tiền sảnh

Quảng Nam

Trưởng Phòng Thiết Kế Tạo Mẫu

Quảng Nam - Long An

Nhân Viên Thiết Kế Tạo Mẫu

Quảng Nam - Long An

Nhân Viên Pha Chế

Vinh - Hội An

FPT Telecom Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Quảng Nam

Nhân Viên Thu Hồi Nợ (Field Collection Officer)

Tam Kỳ

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên An Ninh Tại Quảng Ngãi/Quảng Nam

Home Credit - Quảng Nam - Quảng Ngãi