16  

việc làm khu cong nghiep thuan an tại Quảng Nam

  

Kế Toán Trưởng tại Quảng Nam

Cong Ty TNHH Bao Hiem Nhan Tho AIA Viet Nam - Quảng Nam

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Bao Bi Thong Minh IntBOX - Đà Nẵng - Quảng Nam

Nhân viên kinh doanh Du lịch

Cong ty co phan dau tu du lich Hung Cuong - Quảng Nam

SECURITY GUARD (NHAN VIEN AN NINH)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Trưởng bộ phận buồng phòng

Quảng Nam

Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng

Quảng Nam

Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng

Quảng Nam

Trình Dược Viên Tại Quảng Nam

Quảng Nam - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng bộ phận nhà hàng

Quảng Nam

Nhân Viên Giới Thiệu Dịch Vụ (tại Hội An & Điện Bàn)

Hội An

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Thuật Viên Thử Nghiệm - Đo Lường

Trung Tam Tieu Chuan Ky Thuat 3 - Tam Kỳ

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Thuật Viên Thử Nghiệm - Đo Lường

Trung Tam Tieu Chuan Ky Thuat 3 - Tam Kỳ

Kỹ Thuật Viên Thử Nghiệm - Đo Lường

Tam Kỳ

Caddie (Nhân viên phục vụ sân gôn)

Đà Nẵng - Quảng Nam

Nhân Viên Pha Chế

Vinh - Hội An

FPT Telecom Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Quảng Nam