54  

việc làm khu cong nghiep tan truong tại Tiền Giang

  

Tuyển Gấp 400 Công Nhân Làm Việc Tại Khu CN Long Giang (tiền Giang)

Tiền Giang - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh - Khu Vực Tiền Giang/ Trà Vinh

Trà Vinh - Tiền Giang

Tuyển Gấp Trình Dược Viên OTC Khu Vực Long An - Tiền Giang

Long An - Tiền Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Kinh Doanh Miền Tây

Cong Ty CP Duoc Thu Y Cai Lay - Mekovet - Tiền Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất

Cong Ty CP Duoc Thu Y Cai Lay - Mekovet - Tiền Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Đại Diên Kinh Doanh Tại Long An, Tiền Giang

Cong ty TNHH TM Thai Phong - Long An - Tiền Giang

Công nhân làm việc trong công ty

NISSEI ELECTRIC MY THO - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân làm viêc trong công ty

NISSEI ELECTRIC MY THO - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp 500 Công Nhân Nữ Lắp Ráp Điện Tử Làm Việc Tại Tiền Giang

Tiền Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưỏng Phòng Hành Chính Nhân Sụ

Tiền Giang

Trưỏng Phòng Hành Chính Nhân Sụ

Tiền Giang

Chuyên Viên Thị Trường - Chăm Sóc Khách Hàng

Tiền Giang - 6.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh

Tiền Giang

Tổ Trưởng Sản Xuất

Tiền Giang

Trình dược viên

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan TRAPHACO tai Tien Giang - Tiền Giang - 10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hoa

Cong ty TNHH Thep khong gi Quang Thuong Viet Nam - Tiền Giang

Nhân viên hành chính tổng hợp

Cong ty Co phan Dau tu Tay Bac - Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Nhân sự

Cong ty Co phan Ba An - Tiền Giang

Nhân viên vận hành lò hơi

Cong TNHH Dau thuc vat Cai Lan - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy

Cong TNHH Dau thuc vat Cai Lan - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>