210  

việc làm khu cong nghiep tan truong tại Hải Dương

  

Nhân viên kinh doanh thị trường khu vực Hải dương

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI Q&G VIET NAM - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Khu Vực Sông Hồng

Hải Dương

Nhân viên kinh doanh thị trường khu vực Hải dương

Hải Dương - 8.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Khu Vực Sông Hồng

Hải Dương - Hải Phòng

Nhân viên giám sát vệ sinh công nghiệp

Cong ty TNHH ve sinh cong nghiep Nha Sach (Viet - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Hải Dương, Hải Phòng

Hải Dương - Hải Phòng - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Sơn Tây

Hà Nội - Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Quản lý bán hàng (khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương)

Hải Dương - Hải Phòng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực - Area Sales Manager (ASM)

Hải Dương

Nhân Viên Bán Hàng Dầu Nhớt Khu Vực Hà Nội + Hải Dương

Hà Nội - Hải Dương

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực

Hải Dương

Kế toán công nợ - Chi nhánh Hải Dương

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Hải Dương

Công nhân may

Cong ty may Rosviet - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Hàn, Sửa Chữa Ô Tô 03

Hà Nội - Hải Dương

Nhân viên kinh doanh thị trường hku vực Cẩm Giàng- Hải dương

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI Q&G VIET NAM - Hải Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

CONG TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI Q&G VIET - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Ô Tô

Cong Ty Co Phan Auto Hai Duong (Mazda Hai Duong) - Hải Dương

Trưởng Quầy Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>