180  

việc làm khu cong nghiep tan truong tại Hải Dương

  

Giám Đốc Điều Hành Khu Công Nghiệp

Hải Dương

Cần Tuyển Cộng Tác Viên Khu Vực Miền Bắc

Hải Dương

Trưởng Khu Vực

Cong ty CP Dau Tu BDS Dai Viet - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Khu Vực Sông Hồng

Hải Dương

Cửa Hàng Trưởng Và Trợ Lý Cứa Hàng ( Khu Vực Hải Dương)

Hải Dương

Trưởng Khu Vực

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Khu Vực Các Tỉnh Miền Bắc

Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Khu Vực Các Tỉnh miền Bắc

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Bắc

Cong ty CP Dau Tu BDS Dai Viet - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý bán hàng khu vực (Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh)

Hải Dương - Hải Phòng

Quản Lý Trình Dược Viên Khu Vực Miền Nam (Ms56.60)

Hải Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý bán hàng khu vực (Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh)

Hải Dương - Hải Phòng

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Hải Dương

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương (Chí Linh, Nam Sách)

Hải Dương

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Đại Diện Thương Mại Khu Vực Hải Dương, Hải Phòng

Hải Dương - Hải Phòng - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Lý Khu Vực

Hải Dương - 5.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Cẩm Giàng-hải Dương

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Anh Khu Vực Hà Nội, Hải Dương

Hà Nội - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>