34  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

Công nhân ép ngói 04

Cong ty CP Vat lieu xay dung Secoin - Hưng Yên

Công nhân tổ sơn ngói 04

Cong ty CP Vat lieu xay dung Secoin - Hưng Yên

Công nhân cơ khí 01

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hưng Yên

Công nhân vân hành máy 28

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hưng Yên

Kỹ sư gia công cơ khí 26

Cong Ty Co Phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vân hành máy

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hưng Yên

Công nhân đứng máy cắt CNC (cắt oxy gaz)

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Công Ty Thành Viên

Tap Doan T&T - Hưng Yên

Quản lý chất lượng - QA

Cong ty CP Tap doan Quang Minh - Hưng Yên

Nhân viên vận hành máy 06

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hưng Yên

Thợ làm bê tông nghệ thuật 04

Cong ty CP Vat lieu xay dung Secoin - Hưng Yên

Nhân Viên Thống Kê (Gấp)

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Kế toán viên. 03

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hà Nội - Hưng Yên

Kế toán ngân hàng 01

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hưng Yên

Vận hành máy 28

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hưng Yên

Thợ hàn lắp ráp 27

Cong ty co phan thep Thanh Long - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng giao thông 27

Cong ty TNHH Dau Tu va Thuong Mai Hoang Phat - Hưng Yên

Lái xe nâng 27

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hưng Yên

Nhân viên lái xe nâng 27

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hưng Yên

Kế toán tổng hợp biết tiếng Trung. 26

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>