42  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

Nhân Viên Thu Ngân Sport Bar - Khu Đô Thị Ecopark

Cong ty Co phan Evergreen Dau tu - Hưng Yên

Công nhân xưởng nhôm 23

Cong ty co phan thuong mai Viet Hong - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân tiện 20

Cong ty TNHH Thiet Bi Dien Nuoc Phuc Ha - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân xưởng nho 21

Cong ty co phan thuong mai Viet Hong - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư công nghệ hoá

Cong ty TNHH Phuc Ha - Hưng Yên

Công nhân sản xuất

Cong ty Co phan Kinh Kato Viet Nam - Hưng Yên

Quản lý chất lượng - QA

Cong ty CP Tap doan Quang Minh - Hưng Yên

Thợ mộc, thợ matit 20

Cong ty Co phan Noi that Ha Vu - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật sản xuất 15

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán bộ chất lượng 15

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bếp chính 14

Cong ty Co phan Evergreen Dau tu - Evergreen, QLD - Hưng Yên

Kỹ sư điện cao cấp 15

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cửa Hàng (Làm Việc Tại Hưng Yên) 12

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Nhân Viên Cửa Hàng (Làm Việc Tại Hưng Yên)

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh

Cong ty co phan Anovafeed - Hưng Yên

Kỹ Sư thiết kế 28

Cong ty TNHH Thiet Bi Dien Nuoc Phuc Ha - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ hàn bậc 3/7 21

Cong ty Co phan Kim Tin Hung Yen - Hà Nội - Hưng Yên

Nhân viên xuất - nhập khẩu 20

Cong ty Co phan Kim Tin Hung Yen - Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH V.status - Hưng Yên

Kỹ sư chế tạo máy

Cong ty TNHH Phuc Ha - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>