76  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Hưng Yên

Trình dược viên OTC khu vực phía Bắc 26

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hỗ Trợ Kho Thời Vụ - Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo

CONG TY CO PHAN THE THAO QUOC TE DONEX - Hà Nội - Hưng Yên

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Kinh Doanh Online

CONG TY CO PHAN THE THAO QUOC TE DONEX - Hà Nội - Hưng Yên

Công nhân sửa chữa ô tô 14

Cong ty TNHH van tai Dai Loc Phat - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên

Tổ trưởng Thi công lắp đặt biển 04

Tap doan Tan A Dai Thanh - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhà Máy Kangaroo Tuyển Công Nhân

Hưng Yên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ

Hưng Yên

Công Nhân Cơ Khí

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ Hoá

Hưng Yên

Công Nhân Sản Xuất Bao Bì

Hưng Yên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH GHS Vina - Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Thợ Điện 17

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Điện 17

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ sơn

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên

Thợ sơn

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh

Cong ty co phan Anovafeed - Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh tại Văn Giang - FPT Telecom Hưng Yên

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>