38  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

KCS thành phẩm - khu vực Văn Giang, Hưng Yên

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

KCS thành phẩm khu vực Hưng Yên

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Gia Công Nhôm Kính

Hưng Yên

Công Nhân Gia Công Nhôm Kính

Hưng Yên

Công Nhân Lắp Đặt

Hưng Yên - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ

Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tự Động Hóa ( 01 Người )

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí ( 01 Người )

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Nhân viên KCS

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu CSC Hung - Hưng Yên

Nhân viên Bảo vệ

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu CSC Hung - Hưng Yên

TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TNHH TM & VAN TAI TIEN LOI - Hưng Yên

Nhân viên quản lý chất lượng QE tại Hưng Yên (biết tiếng Trung)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Điều Hòa Không Khí)

Hải Dương - Hưng Yên

TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân viên phòng kỹ thuật

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Chăn Nuôi Heo

Hưng Yên

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Hà Nội - Hưng Yên

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Hà Nội - Hưng Yên

trang:     1 | 2    >>