54  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Hải Dương, Hưng Yên

Hải Dương - Hưng Yên

KCS thành phẩm - khu vực Văn Giang, Hưng Yên

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ Hoá

Hưng Yên

Dệt may - Trưởng Phòng Kinh Doanh

Cong ty Co phan Nhuom Ha Noi - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

THỦ KHO SẢN XUẤT : 01 NGƯỜI

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

THỦ KHO SẢN XUẤT : 01 NGƯỜI

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Nhân Viên Khuôn Mẫu

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khuôn Mẫu

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tạp Vụ

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Dự Bị Kĩ Thuật Mạ

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Dự Bị Sản Xuất Mạ

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Dự Bị Chất Lượng Mạ

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>