81  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

Công nhân mạ,, 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài đánh bóng. 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mạ. 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài đánh bóng 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài cơ khí.. 23

Cong ty co phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài đánh bóng,. 22

Cong Ty Co Phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mạ., 22

Cong Ty Co Phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài cơ khí. 22

Cong Ty Co Phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài cơ khí 21

Cong Ty Co Phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân mài 21

Cong Ty Co Phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý gia công chế tạo 17

Cong ty ITM - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân ép ngói 04

Cong ty CP Vat lieu xay dung Secoin - Hưng Yên

Công nhân tổ sơn ngói 04

Cong ty CP Vat lieu xay dung Secoin - Hưng Yên

Công nhân cơ khí 01

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hưng Yên

Công nhân vân hành máy 28

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hưng Yên

Kỹ sư gia công cơ khí 26

Cong Ty Co Phan Niaki - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vân hành máy

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hưng Yên

Công nhân đứng máy cắt CNC (cắt oxy gaz)

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Công Nhân Làm Việc Tại Nhà Máy Kangaroo Ở Hưng Yên

Hưng Yên - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý chất lượng - QA

Cong ty CP Tap doan Quang Minh - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>