54  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

Tổ trưởng kỹ thuật quảng cáo và thi công lắp đặt công trình

Tap doan Tan A Dai Thanh - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Hưng Yên

Kỹ Sư Công Nghệ

Hưng Yên

Nhà Máy Kangaroo Tuyển Công Nhân

Hưng Yên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ Hoá

Hưng Yên

Quản lý chất lượng - QA

Cong ty CP Tap doan Quang Minh - Hưng Yên

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty Co Phan Dau Tu va Phat Trien Phuc - Hà Nội - Hưng Yên

Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Cong ty Co Phan Dau Tu va Phat Trien Phuc - Hà Nội - Hưng Yên

Nhân viên vận hành trung tâm máy

Chi nhanh Cong ty Co phan may Song Hong - - Hưng Yên

Thợ sơn

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật điện

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ điện

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Kế toán ( biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh ống nhiệt

Cong ty CP ST Toan Cau - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Lái xe

Cong ty TNHH VPP Tra My - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>