44  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Hưng Yên

Công nhân sản xuất cửa nhôm kính

Cong ty CP xuat nhap khau va xay dung Viet - Hà Nội - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Công Ty Thành Viên

Hưng Yên

Giám Đốc Công Ty (Cơ khí)

Hưng Yên - 12.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ

Hưng Yên

Nhà Máy Kangaroo Tuyển Công Nhân

Hưng Yên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ Hoá

Hưng Yên

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty Co phan Nhua OPEC - Hưng Yên

Kế toán kho

Cong ty co phan che tao may bien ap Mi - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Anh Trung - Kato - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ CHẾ TẠO

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Nhân viên phòng tổ chức hành chính

Cong ty CP dau tu va phat trien cong nghe - Hưng Yên

Nhân Viên Thống Kê

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất (Nam)

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH GHS Vina - Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Thợ sơn

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Hưng Yên

Nhân Viên Lễ Tân

Hưng Yên - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>