Việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 27 việc làm  

HR Executive công ty quảng cáo trực tuyến hàng đầu Nhật [ID1276]

Hưng Yên - 15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quảng Cáo Thành Phẩm

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Xưởng Cơ Khí

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kỹ Thuật

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Gia Công Cắt Gọt ( Tiện, Phay, Bào )

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Điều Hành Vận Tải

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (Hưng Yên)

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Chuyên Viên Điều Hành Vận Tải

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Dầu khí/Địa chất - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY CO PHAN SAN XUAT BHLD VA TM SON - Hà Nội - Hưng Yên - 5.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Nhân Viên Kinh Doanh Thu Nhập Hấp Dẫn

CONG TY CO PHAN SAN XUAT BHLD VA TM SON - Hà Nội - Hưng Yên - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên KCS

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu CSC Hung - Hưng Yên

Thợ Mộc, Thợ Matit

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thống Kê Kế Hoạch

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Hàn

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 >>