71  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 12

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hưng Yên 30

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hưng Yên

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Giám Sát Viên Sport Bar - Khu Đô Thị Ecopark

Hưng Yên

Tuyển Trình Dược Viên OTC, ETC Khu Vực Hải Dương, Hưng Yên

Hải Dương - Hưng Yên

Nhân Viên Bán Hàng Khu Vực Hà Nội / Hưng Yên

Hà Nội - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Công Nghệ Sản Xuất Bao Bì Nhựa Xuất Khẩu 08

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Công nhân 30

Cong ty co phan thuong mai Viet Hong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhà Máy Kangaroo Tuyển Công Nhân

Hưng Yên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Công Nợ 28

FPT Telecom - Hưng Yên

Công Nhân Vận Hành Hệ Thống Nước Cấp

Hưng Yên

Nhân viên tính giá thành sản phẩm 18

Cong ty Co phan Technokom - Hưng Yên

Nữ Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật ( 600$) Hưng Yên 18

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai - Hưng Yên - 600 $ một tháng

Nữ Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật ( 600$) Hưng Yên

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai - Hưng Yên - 600 $ một tháng

NHÂN VIÊN CƠ KHÍ CHẾ TẠO 17

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Kỹ thuật sản xuất 14

Cong ty TNHH Cong Nghe KIN TEC Viet Nam - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cửa Hàng (Làm Việc Tại Hưng Yên) 09

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng 08

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>