32  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

Tuyển dụng gấp nhân viên lái xe , phụ xe tại khu vực Hưng yên

Hưng Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân đứng máy cắt CNC (cắt oxy gaz)

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên) 04

Hưng Yên

Công Nhân Đứng Máy Cắt CNc (Cắt Oxy Gaz)

Hưng Yên - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kỹ thuật công nghệ (Máy sản xuất nhựa)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý chất lượng QE tại Hưng Yên ( biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý Tổng giám đốc (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự ( tiếng Trung.)

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ Kho ( 02 Người)

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Thủ Kho ( 02 Người)

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Nhân viên Bảo vệ

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu CSC Hung - Hưng Yên

Nhân viên KCS

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu CSC Hung - Hưng Yên

Đại Diện Ba'n Hàng Tại Hưng Yên 06

Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh bao bì carton Hưng Yên

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiến trúc sư

Hà Nội - Hưng Yên

Giám Đốc Nhà Máy ( nhà máy cơ khí) 04

Hưng Yên

Kỹ sư cơ khí (Sửa chữa máy nhựa)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>