47  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

Kỹ Sư (Cơ Khí)_ Mới Tốt Nghiệp/ 1 Năm Kinh Nghiệm

Hưng Yên - 400-700 $ một tháng

Công nhân Hàn

Tieng Viet - Hưng Yên - 5.000.000-9.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ Hoá

Hưng Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tự Động Hóa ( 01 Người )

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

PHÓ PHÒNG LOGISTICS

Cong Ty TNHH Nong San Viet My - Hưng Yên

PHÓ PHÒNG LOGISTICS

Cong Ty TNHH Nong San Viet My - Hưng Yên

NHÂN VIÊN KINH DOANH (HƯNG YÊN)

Cong Ty TNHH Nong San Viet My - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH (HƯNG YÊN)

Cong Ty TNHH Nong San Viet My - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

PHÓ PHÒNG LOGISTICS

Cong Ty TNHH Nong San Viet My - Hưng Yên

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

TRỢ LÝ SẢN XUẤT

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ SẢN XUẤT

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ khí

Cong ty co phan Thanh Long - Hưng Yên

Nhân viên cơ khí

Cong ty co phan Thanh Long - Hưng Yên

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN SẢN XUẤT

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Thợ hàn

Cong ty co phan Thanh Long - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Thợ hàn

Cong ty co phan Thanh Long - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Thợ hàn

Cong ty co phan Thanh Long - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>