52  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực tỉnh Hưng Yên 24

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực tỉnh Hưng Yên

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Nhân Viên Thu Ngân Sport Bar - Khu Đô Thị Ecopark

Cong ty Co phan Evergreen Dau tu - Hưng Yên

Giám Sát Kho / Warehouse Supervisor Khu Vực Tỉnh Hưng Yên 25

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Kho / Warehouse Supervisor Khu Vực Tỉnh Hưng Yên

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Quản Lý Kho / Warehouse Manager khu vực tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Quản Lý Kho / Warehouse Manager khu vực tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên

Công nhân xưởng nhôm 23

Cong ty co phan thuong mai Viet Hong - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất

Cong ty Co phan Kinh Kato Viet Nam - Hưng Yên

Kỹ sư công nghệ hoá

Cong ty TNHH Phuc Ha - Hưng Yên

Quản lý chất lượng - QA

Cong ty CP Tap doan Quang Minh - Hưng Yên

Thợ mộc, thợ matit 20

Cong ty Co phan Noi that Ha Vu - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật sản xuất 15

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện cao cấp 15

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bếp chính 14

Cong ty Co phan Evergreen Dau tu - Evergreen, QLD - Hưng Yên

Cán bộ chất lượng 15

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cửa Hàng (Làm Việc Tại Hưng Yên) 12

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>