44  

việc làm khu cong nghiep tan quang tại Hưng Yên

  

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực tỉnh Hưng Yên 24

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực tỉnh Hưng Yên

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Kho / Warehouse Supervisor Khu Vực Tỉnh Hưng Yên 25

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Kho / Warehouse Supervisor Khu Vực Tỉnh Hưng Yên

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Thao tác viên - Công nhân sản xuất 03

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên

Công nhân sản xuất

Cong ty Co phan Kinh Kato Viet Nam - Hưng Yên

Kỹ sư công nghệ hoá

Cong ty TNHH Phuc Ha - Hưng Yên

Nhân viên thợ khoan, thợ mài, đánh bóng 16

Cong ty Co Phan Ky Thuat Cong Nghiep Dai Duong - Hưng Yên

Quản lý chất lượng - QA

Cong ty CP Tap doan Quang Minh - Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Đào Tạo Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Nhân Viên Phòng Đào Tạo Khu Vực Hưng Yên

Hưng Yên

Nhân viên quản lý kho biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Quan Phong - Hà Nội - Hưng Yên

Tổ trưởng sản xuất 18

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên

Nhân Viên Kế Toán Sản Xuất (Nam) 15

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung 12

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật sản xuất 03

Cong ty TNHH Dien Tu ANNEX - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Cong ty TNHH V.status - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>