36  

việc làm khu cong nghiep tan huong tại Tiền Giang

  

Nhân Viên Phòng Nghiệp Vụ

Tiền Giang

Công nhân làm việc trong công ty

NISSEI ELECTRIC MY THO - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân làm viêc trong công ty

NISSEI ELECTRIC MY THO - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp 500 Công Nhân Nữ Lắp Ráp Điện Tử Làm Việc Tại Tiền Giang

Tiền Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan TRAPHACO tai Tien Giang - Tiền Giang - 10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hoa

Cong ty TNHH Thep khong gi Quang Thuong Viet Nam - Tiền Giang

Nhân viên hành chính tổng hợp

Cong ty Co phan Dau tu Tay Bac - Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Nhân sự

Cong ty Co phan Ba An - Tiền Giang

Nhân viên vận hành lò hơi

Cong TNHH Dau thuc vat Cai Lan - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy

Cong TNHH Dau thuc vat Cai Lan - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong Ty TNHH NISSEI ELECTRIC MYTHO - Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Nhân sự

Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Khách Hàng Cá Nhân

Tiền Giang

Giám Sát Bán Hàng Gt - Tiền Giang, Long An, HCM

Long An - Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưỏng Phòng Hành Chính Nhân Sụ

Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Tiền Giang

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Nhật

Tiền Giang

Nhân Viên Phân tích tín dụng Cá Nhân (tỉnh Tiền Giang)

ACB - Tiền Giang

trang:     1 | 2    >>