54  

việc làm khu cong nghiep tan duc tại Long An

  

Tuyển Nhân Viên Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Long An - 4.500.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch vật tư

Cong ty CP Nong Nghiep HP - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

(gấp) Nam Nữ Giám Sát Trong Big C An Lạc, Long An

Cong Ty CP DV BV Binh An - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

(gấp) Nam Nữ Giám Sát Trong Big C An Lạc, Long An

Cong Ty CP DV BV Binh An - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Long An

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang Viet Nam - Long An

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Long An

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang Viet Nam - Long An

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Long An

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang Viet Nam - Long An

Nhân viên đứng máy ép nhựa

Cong ty Chinh Dai Long An - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Hoá Nghiệm Ngành Nhuộm Vải Làm Việc Tại Long An

Cong ty TNHH ho'a cha't Hùng Xuong - Long An

Dệt may - Nhân Viên Hoá Nghiệm Ngành Wash Làm Việc Tại Long An

Cong ty TNHH ho'a cha't Hùng Xuong - Long An

Dệt may - Nhân Viên Hoá Nghiệm Ngành Wash Làm Việc Tại Long An

Cong ty TNHH ho'a cha't Hùng Xuong - Long An

Dệt may - Nhân Viên Hoá Nghiệm Ngành Nhuộm Vải Làm Việc Tại Long An

Cong ty TNHH ho'a cha't Hùng Xuong - Long An

Dệt may - Nhân Viên Hoá Nghiệm Ngành In Bông Làm Việc Tại Long An

Cong ty TNHH ho'a cha't Hùng Xuong - Long An

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự Tại Long An

CONG TY TNHH SX TM THEP TUAN VO - Long An

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai Truong Vu - Long An - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng bánh kẹo

Cong Ty TNHH Giao Nhan Van Tai Cuong Phuong - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Lý Canteen

Cong Ty TNHH Thien Ha Shidax - Mỹ Tho - Long An

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Thu Tiền Điện

CONG TY CP GIAI PHAP THANH TOAN DIEN LUC VA - Long An

Dệt may - Thủ Kho (倉管)

Cong ty TNHH MTV TUNGTEX FASHIONS Viet Nam - Long An

Kho vận/Vật tư - Thủ Kho (倉管)

Cong ty TNHH MTV TUNGTEX FASHIONS Viet Nam - Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>