15  

việc làm khu cong nghiep quang minh tại Vĩnh Phúc

  

Tuyển Nhân Viên Nam, Nữ Làm Việc Tại Khu Công Nghiệp Quang Minh

Vĩnh Phúc

Nhân viên phụ trách tuyển dụng khu vực Miền Bắc

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân Hàn

Cong ty TNHH Thuong mai va Xay dung Phuong Linh - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân viên Điều độ vận chuyển

Cong ty EuroWindown - Vĩnh Phúc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Partron Vina - Vĩnh Phúc

Tin tuyển dụng việc làm GIÁM SÁT SIÊU THỊ [VĨNH PHÚC] ngày03/02/2016

Vĩnh Phúc

Việc làm mới Nhân Viên QC ngày03/02/2016

Hà Nội - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Vĩnh Yên

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Giám Đốc Điều Hành

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Vĩnh Phúc - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

05 Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ

Vĩnh Phúc

Trưởng Văn Phòng Đại Diện

Vĩnh Phúc

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Vĩnh Phúc