28  

việc làm khu cong nghiep quang minh tại Vĩnh Phúc

  

Tuyển Nhân Viên Nam, Nữ Làm Việc Tại Khu Công Nghiệp Quang Minh

Vĩnh Phúc

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Marketing

CONG TY CO PHAN TAP DOAN IDC - Hà Nội - Vĩnh Phúc

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY CO PHAN TAP DOAN IDC - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Thông Dịch Tiếng Hàn Cho Công Trường

Vĩnh Phúc

Quản lý sản xuất 09

Cong ty TNHH BHFLEX Vina - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Cong ty TNHH Xe buyt Daewoo Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Cong ty TNHH Xe buyt Daewoo Viet Nam - Vĩnh Yên

Bất động sản - Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

CONG TY CO PHAN TAP DOAN IDC - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Qc

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kho Thành Phẩm

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kho Thành Phẩm

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Lập Trình CNC

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Lập Trình CNC

Vĩnh Phúc

Trưởng Văn Phòng Đại Diện

Vĩnh Phúc

Nhân viên bán hàng thời trang tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2    >>