12  

việc làm khu cong nghiep quang minh tại Vĩnh Phúc

  

Trưởng/phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Vĩnh Yên

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Admin - Kế Toán Bán Hàng Npp Tại Thổ Tang - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Vĩnh Phúc - 700-900 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Vĩnh Phúc

05 Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ

Vĩnh Phúc

Giám Sát Bán Hàng - Các Tỉnh Miền Bắc

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 25.000.000-35.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Trợ lý Giám đốc

Hà Nội - Vĩnh Phúc

Trợ lý Giám đốc

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa (graphic Designer) Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc