20  

việc làm khu cong nghiep quang minh tại Vĩnh Phúc

  

Phiên Dịch Tiếng Nhật (làm Việc Tại Khu CN Quang Minh)

Vĩnh Phúc

Nhân Viên QC

Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa (graphic Designer) Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Kỹ Thuật Viên Chế Tạo

Vĩnh Phúc

Kỹ Thuật Viên Chế Tạo

Vĩnh Phúc

Nhân Viên QC

Vĩnh Phúc

Nhân Viên QC

Vĩnh Phúc

Nhân viên Thông dịch tiếng Hàn

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng/phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Vĩnh Yên

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Phúc - Đà Nẵng

Trợ lý Giám đốc

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Trợ lý Giám đốc

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Kế Toán Vật Tư

Vĩnh Yên

Nhân viên thu hồi nợ tại nhà - Làm việc tại Vĩnh Phúc

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Các Tỉnh Miền Bắc

Vĩnh Phúc - Nam Định

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Vĩnh Phúc

Nhân Viên KD BĐS

Vĩnh Phúc