17  

việc làm khu cong nghiep quang minh tại Vĩnh Phúc

  

Tuyển Nhân Viên Nam, Nữ Làm Việc Tại Khu Công Nghiệp Quang Minh

Vĩnh Phúc

Nhân viên kinh doanh khu vực Vĩnh Phúc 12

Cong ty TNHH Thuong Mai va Xuat Nhap Khau Minh - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Tại Vĩnh Phúc

Cong ty Co phan Thuong mai Va Dich vu Ngoc - Vĩnh Phúc

Kỹ sư chế tạo máy 10

Cong ty TNHH Soi Det Vinh Phuc - Hà Nội - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phay

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Tiện

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phay

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Tiện

Vĩnh Phúc

Trưởng/phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Vĩnh Yên

Nhân Viên Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Vĩnh Yên

Giám Sát Bán Hàng

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Kế Toán Trưởng Showroom

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Máy Xây Dựng

Vĩnh Phúc

Nhân viên Butler- Bộ phận Sảnh

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Kế toán viên

Vietnam Indochina Beverage Company Ltd. - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng