12  

việc làm khu cong nghiep quang minh tại Vĩnh Phúc

  

Bất động sản - Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

CONG TY CO PHAN TAP DOAN IDC - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân viên chất lượng 03

Cong ty TNHH Partron Vina - Vĩnh Phúc

Kỹ Thuật Viên Tại Vĩnh Phúc

Cong ty Co phan Thuong mai Va Dich vu Ngoc - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Vĩnh Yên - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Showroom

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phay

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Tiện

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phay

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Tiện

Vĩnh Phúc

Kế toán viên

Vietnam Indochina Beverage Company Ltd. - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Butler- Bộ phận Sảnh

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc