15  

việc làm khu cong nghiep quang minh tại Vĩnh Phúc

  

Đại diện thương mại khu vực Vĩnh Yên 04

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Vĩnh Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân Hàn

Cong ty TNHH Thuong mai va Xay dung Phuong Linh - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Trợ lý nhân sự 06

Cong ty TNHH Cong nghiep Smart - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thiết bị 17

Cong ty TNHH Partron Vina - Vĩnh Phúc

Phó phòng kinh doanh (Bất động sản) 09

Cong ty Co phan dau tu Song Hong Thang Long - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó phòng kinh doanh (Bất động sản)

Cong ty Co phan dau tu Song Hong Thang Long - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Điều độ vận chuyển

Cong ty EuroWindown - Vĩnh Phúc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó phòng Hành chính Nhân sự

Cong ty Co phan Tap doan Phuc Son - Vĩnh Phúc

Kế toán viên

Cong ty Co phan Tap doan Phuc Son - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Chế Tạo

Vĩnh Phúc

Kỹ Thuật Viên Chế Tạo

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc