Việc làm khu cong nghiep quang minh tại Vĩnh Phúc

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 20 việc làm  

Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Vĩnh Phúc

05 Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Cơ Điện

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Phẩm Ois

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý QC

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Ois

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Tiền Lương

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Marketing

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Vĩnh Phúc-Phú Thọ

Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc