11  

việc làm khu cong nghiep quang minh tại Vĩnh Phúc

  

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Giám Sát Bán Hàng - Các Tỉnh Miền Bắc

Vĩnh Phúc - Hà Nam

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Admin - Kế Toán Bán Hàng Npp Tại Thổ Tang - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa (graphic Designer) Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nhân Viên QC

Vĩnh Phúc

Nhân Viên QC

Vĩnh Phúc

Kế Toán Trưởng

Vĩnh Phúc - 700-900 $ một tháng

05 Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ

Vĩnh Phúc