13  

việc làm khu cong nghiep quang minh tại Vĩnh Phúc

  

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Kinh Doanh

CONG TY CO PHAN TAP DOAN IDC - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân Viên Cửa Hàng (Phúc Yên - Vĩnh Phúc) 16

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Cửa Hàng (Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Vĩnh Phúc

Kỹ Thuật Viên Tại Vĩnh Phúc

Cong ty Co phan Thuong mai Va Dich vu Ngoc - Vĩnh Phúc

Bất động sản - Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

CONG TY CO PHAN TAP DOAN IDC - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Vĩnh Yên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Yên

Nhân Viên Bán Hàng Bigc Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Rượu Vang Cao Cấp

Hà Nội - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Nhân viên Butler- Bộ phận Sảnh

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Kế toán viên

Vietnam Indochina Beverage Company Ltd. - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng