14  

việc làm khu cong nghiep quang minh tại Vĩnh Phúc

  

Cộng tác viên về lĩnh vực bất động sản 21

Cong ty Co phan Tap doan Song Hong Thang Long - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên về lĩnh vực bất động sản

Cong ty Co phan Tap doan Song Hong Thang Long - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân Hàn

Cong ty TNHH Thuong mai va Xay dung Phuong Linh - Vĩnh Phúc - Hà Nội

★☆★ Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu- Công Ty Nhật Bản★☆★

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Kỹ thuật viên sản xuất 17

Cong ty TNHH Partron Vina - Vĩnh Phúc

Nhân sự - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CONG TY CO PHAN TAP DOAN IDC - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Điện

CONG TY CO PHAN TAP DOAN IDC - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Kiến trúc/Nội thất - Nhan Vien Thiet Ke Do Hoa

CONG TY CO PHAN TAP DOAN IDC - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân viên Điều độ vận chuyển

Cong ty EuroWindown - Vĩnh Phúc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán viên

Cong ty Co phan Tap doan Phuc Son - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó phòng Hành chính Nhân sự

Cong ty Co phan Tap doan Phuc Son - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Butler- Bộ Phận Sảnh

Vĩnh Phúc

Trưởng Văn Phòng Đại Diện

Vĩnh Phúc