7  

việc làm khu cong nghiep quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Vệ Tại Bắc Giang

Bắc Giang - 4.100.000-6.900.000₫ một tháng

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Home Credit Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Home Credit Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Bảo vệ tại Bắc Giang

Bắc Giang - 7.300.000₫ một tháng