81  

việc làm khu cong nghiep quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Trình Dược Viên Kiêm Nhà Phân Phối Tại Khu Vực Miền Bắc 1

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất điện 08

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Gia Công Máy

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Cộng Tác Viên Các Tỉnh Miền Bắc

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Gia Công Máy

Bắc Giang

Nhân Viên Gia Công Máy

Bắc Giang

Nhân Viên Gia Công Máy

Bắc Giang

Nhân Viên Gia Công Máy

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Máy

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang

Công Nhân Sản Xuất

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật SMT 22

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Điện Tử (Tiếng Trung/Tiếng Anh)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Chủ Quản Bộ Phận QC ( Tiếng Anh/ Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Điện Máy

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên QC ( Tiếng Trung )

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan ( Tiếng Anh - Trung )

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải

Cong ty TNHH SRENG - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải

Cong ty TNHH SRENG - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>