15  

việc làm khu cong nghiep quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải

Cong ty TNHH SRENG - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải

Cong ty TNHH SRENG - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang

Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang

Chủ Quản Bộ Phận QC

Bắc Giang

Trưởng Phòng QA/ QC

Bắc Giang

Kĩ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

Bắc Giang

Nhân Viên Kho

Bắc Giang

Nhân Viên Tiếp Nhận Bảo Hành

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang