29  

việc làm khu cong nghiep quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình Dược Viên - Cộng Tác Viên OTC Khu Vực Các Tỉnh Miền Bắc

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Thuc an chan nuoi Dac Khu Hope - Thái Nguyên - Bắc Giang - 15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH Thuc an chan nuoi Dac Khu Hope - Thái Nguyên - Bắc Giang

Giám đốc kỹ thuật thị trường

Cong ty TNHH Thuc an chan nuoi Dac Khu Hope - Thái Nguyên - Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên IT

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Nhân Sự (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Điện Tử (Tiếng Trung/Tiếng Anh)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh dược phẩm

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh dược phẩm

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo vệ tại Bắc Giang

Bắc Giang - 6.000.000₫ một tháng

Chủ Quản Bộ Phận QC

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Điện Tử (Tiếng Trung/Tiếng Anh)

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>