15  

việc làm khu cong nghiep quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực ( Địa Điểm Làm Việc Chính Tại Bắc Giang)

Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa và nhân viên cơ khí

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên y tế

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Trưởng bộ phận kế hoạch

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Giám sát xây dựng

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Nhân viên Nhân sự

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Nhân viên phòng kinh doanh

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Ca'c Tỉnh Miền Bă'c(Sales Supervisor)

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Trưởng Phòng Sản Xuất Điện Từ

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật - Phòng Chất Lượng

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang

Phiên Dịch Tiếng Nhật (5 vị tr�

Hà Nội - Bắc Giang

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Biết Tiếng Trung

Bắc Giang