13  

việc làm khu cong nghiep quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải

Cong ty TNHH SRENG - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải

Cong ty TNHH SRENG - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường Tỉnh 23

Cong Ty Co Phan Duoc Minh Minh - Bắc Giang

Thư ký ban giám đốc 22

Cong ty TNHH Nichirin Viet Nam - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bắc Giang

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Bắc Giang