10  

việc làm khu cong nghiep quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch

Cong ty TNHH Thuc an Chan nuoi Dac Khu Hope - Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuc an Chan nuoi Dac Khu Hope - Bắc Giang

Nhân viên Quản lý chất lượng 20

Cong ty han quoc SF - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó phòng kỹ thuật 20

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Phó phòng hành chính nhân sự 20

Cong ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Marketting 07

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Home Credit Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Home Credit Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Bảo vệ tại Bắc Giang

Bắc Giang - 7.300.000₫ một tháng