14  

việc làm khu cong nghiep quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Sản Xuất Điện Từ

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải

Cong ty TNHH SRENG - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải

Cong ty TNHH SRENG - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Giang

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng