10  

việc làm khu cong nghiep quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi nhanh Cong ty Co phan may Song Hong - - Bắc Giang

Thu ngân

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân viên Kế hoạch sản xuất ( Nhân viên văn phòng )

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thống kê

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên y tế

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa và nhân viên cơ khí

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Đại Diện Bán Hàng / Sales Representative

Bắc Giang

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật (5 vị tr�

Hà Nội - Bắc Giang