8  

việc làm khu cong nghiep quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuc an Chan nuoi Dac Khu Hope - Bắc Giang

Nhân viên thiết kế đồ họa (giỏi) 15

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kế hoạch sản xuất ( Nhân viên văn phòng )

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thống kê

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo vệ tại Bắc Giang

Bắc Giang - 7.300.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật (5 vị tr�

Hà Nội - Bắc Giang