22  

việc làm khu cong nghiep quang chau tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình Dược Viên - Cộng Tác Viên OTC Khu Vực Các Tỉnh Miền Bắc

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Gia Công Máy

Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng Anh 14

Cong ty TNHH Hosiden Viet Nam (Bac Giang) - Bắc Giang

Nhân viên nhân sự tiếng trung 11

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý đóng gói 28

Cong ty co phan Ca phe Hoa tan Trung Nguyen - Bắc Giang

Tổ Trưởng Quấn Dây

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Điện Tử (Tiếng Trung/Tiếng Anh)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Quản Lý Bếp

Bắc Ninh - Bắc Giang

Chủ Quản Bộ Phận QC

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Crystal Martin (Vietnam) Co.,ltd - Bắc Giang

Nhân Viên IT

Bắc Giang

Tổ Trưởng Quấn Dây

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng

Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Giang

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Anh/ Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Hoa)

Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Điện Tử (Tiếng Trung/Tiếng Anh)

Bắc Giang

trang:     1 | 2    >>