134  

việc làm khu cong nghiep phuc dien tại Hải Dương

  

Công Nhân Nữ Làm Việc Tại Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương

Hải Dương - 3.400.000-6.000.000₫ một tháng

Công Nhân Hàn Điện, Hàn Hơi

Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công Nhân Hàn Điện, Hàn Hơi

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Khu Vực

Hải Dương

Giám Đốc Khu Vực

Hải Dương

Tuyển Bảo Vệ, Vệ Sỹ Chuyên Nghiệp, ,làm Việc Tại Bigc Quảng Ninh, Hải Dương

Quảng Ninh - Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Bảo Vệ Vệ Sỹ Chuyên Nghiệp, Làm Việc Tại Bigc Quảng Ninh , Hải Dương

Quảng Ninh - Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Bảo Vệ Chuyên Nghiệp, Làm Việc Tại Bigc Quảng Ninh, Hải Dương

Quảng Ninh - Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng điện lạnh 25

Sieu thi dien may Phuong Dong - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Masan HD - Hải Dương

Kỹ sư giám sát cơ điện (M-E)

Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien do - Hải Dương

Tuyển Nv Bán Hàng Điện Máy Lg, Ips

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Hải Dương

Nhân Viên Cơ - Điện

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điện - Hàn - Cơ Khí

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại Diện Bán Hàng Tại Hải Dương ( Tuyển Gấp )

Hải Dương - 3.000.000₫ một tháng

Thợ Bảo Trì Chuyên Ngành Điện Tự Động Hóa

Hải Dương

Kỹ Sư Điện

Hải Dương - Hải Phòng

Thợ Bảo Trì Chuyên Ngành Điện Tự Động Hóa

Hải Dương

Công nhân 01

Cong ty trach nhiem huu han Hai Duong - Hà Nội - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>