65  

việc làm khu cong nghiep phuc dien tại Hải Dương

  

Trình Dược Viên Khu Vực Hải Dương

Hải Dương

Tuyển Bảo Vệ Chuyên Nghiệp, Làm Việc Tại Bigc Quảng Ninh, Hải Dương

Quảng Ninh - Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Quản Lý/ Giám Siêu Thị Tại Viễn Thông A Phúc Yên

Hải Dương

Tuyển CTV kinh doanh áo đồng phục thu nhập cao

Hải Dương

Nhân viên bảo trì điện 01

Cong ty TNHH Mot thanh vien Masan HD - Hải Dương

Đại diện phát triển kinh doanh 28

Chong tham AQUASolutions (N.S.B Group) - Hải Dương

Đại diện phát triển kinh doanh 14

Chong tham AQUASolutions (N.S.B Group) - Hải Dương

Đại diện phát triển kinh doanh 07

Chong tham AQUASolutions (N.S.B Group) - Hải Dương

Trưởng phòng kinh doanh máy nén khí, máy phát điện

Hải Dương

Thư Ký Công Đoàn

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Tuyển công nhân ở Hải Dương

Hải Dương - 2.550.000₫ một tháng

Công nhân và nhiều vị trí

Dia chi: - Hải Dương

Nhân viên Phòng chất lượng 29

Cong ty TNHH dien tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên QC (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Chuyên Viên Kinh Doanh (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên IT

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Chuyên Viên Phòng Kế Hoạch (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Trưởng Phòng Tổng Vụ (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (Tiếng Trung/Tiếng Anh)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Trưởng Phòng QC (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>