40  

việc làm khu cong nghiep phuc dien tại Hải Dương

  

Quản lý khu vực 27

Cong ty TNHH Hoa Tien - Hải Dương - 5.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Khu Bao Gói

Hải Dương

Kỹ Thuật Viên Bảo Hành Điện Máy

Hải Dương

Thư Ký Công Đoàn

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Tuyển công nhân ở Hải Dương

Hải Dương - 2.550.000₫ một tháng

Nhân Viên Marketing

Cong Ty Xi Mang Phuc Son - Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty Xi Mang Phuc Son - Hải Dương

Nhân sự - Nhan Vien Nhan Su

Cong Ty TNHH Dien Tu Towada Viet Nam - Hải Dương

Tổ Trưởng, Tổ Phó( Cán Bộ Nguồn)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên Hành Chính (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Nhân viên Phòng Kế Hoạch( Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Chuyên Viên Kinh Doanh (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Nhân viện(phần mềm) ERP 26

Cong ty TNHH nhom Tan Dong - Hải Dương

Phó phòng sản xuất 25

Cong ty TNHH Mizuho Precision Viet Nam - Hải Dương

Giám sát sản xuất ( 25

Cong ty TNHH Mizuho Precision Viet Nam - Hải Dương

Trưởng phòng sản xuất 25

Cong ty TNHH Mizuho Precision Viet Nam - Hải Dương

Trình dược viên OTC/ETC 14

Cong ty CP Duoc pham Phu Thai - Hải Dương

Nhân Viên Thu Cước Tại Kinh Môn, Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự

Hải Dương

trang:     1 | 2    >>